Oferta pracy
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych. Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) (uodo) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest JMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Skłodowskiej – Curie 89 B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000142042, o kapitale zakładowym w wysokości 266.000,00 zł, posiadająca REGON: 871639851, NIP: 8792342021 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się za pośrednictwem e-mail: [email protected], 3. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie określonym w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108) w celu realizacji procesu rekrutacji (Podstawa prawna: art. 221 § 1 KP w zw. z art. 6 ust.1 lit. c RODO) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Dodatkowo, jeżeli wyrazi Pan/i na to dobrowolną, dodatkową odrębnie wyrażoną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pana/i dane osobowe będą przetwarzane także a) w zakresie wizerunku (Podstawa prawna: art. 221 § 1 KP w zw. z art. 6 ust.1 lit. a RODO) b) w zakresie prowadzenia przyszłych rekrutacji (Podstawa prawna: art. 221 § 1 KP w zw. z art. 6 ust.1 lit. a RODO) 4. Jeżeli wyrazi Pan/i którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód przysługiwać będzie Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przesłanego listem poleconym na adres Administratora Danych lub w korespondencji e-mail na adres: [email protected], 5. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale koniecznie do wzięcia udziału w rekrutacji/zawarcia umowy. 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 24 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. 7. Przewidywane kategorie odbiorców danych: Zarząd, Menadżerowie kontraktu, Kierownicy budów, Inżynierowie budów, pracownicy Dziełu księgowości, kadr i płac, BHP. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji) 9. Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inżynier budowy

JMS Sp. z o.o.

 • śląskie

  śląskie
 • ważna jeszcze 4 dni
  do: 04 gru 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

• Organizowanie placu budowy,

• Koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców wszystkich branż,

• Nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami,

• Przygotowanie dokumentacji odbiorowej.

Praca w delegacji na terenie Polski.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe – budownictwo lub student ostatniego roku budownictwa (warunek konieczny),

 • Prawo jazdy kat. B,

 • Komunikacyjność i umiejętność pracy w zespole

 • Duża inicjatywa oraz samodzielność w planowaniu i realizacji zadań.

To oferujemy

 • stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

 • atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym – miesięcznym,

 • samochód służbowy,

 • benefity pozapłacowe,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • możliwość uzyskania uprawnień budowlanych,

 • zakwaterowanie,

 • pracę w zgranym zespole, w otoczeniu ludzi czerpiących radość z tego co robią.

 • Benefity

 • spotkania integracyjne

 • służbowy telefon do użytku prywatnego

 • służbowy samochód do użytku prywatnego

 • brak dress code’u

 • kawa / herbata

 • napoje

 • dofinansowanie usług turystycznych

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • paczki świąteczne

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • pikniki rodzinne

Aplikacje wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać za pomocą przycisku do aplikowania.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.