Ta oferta pracy jest nieaktualna od 20 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier budowy

 • Sosnowiec, śląskie
 • Specjalista
 • 29.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   

  CTL Service

  Spółka zajmująca się budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej
  poszukuje osoby na stanowisko

  Inżynier budowy

  Miejsce pracy: Sosnowiec

  Opis stanowiska:

  • Analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej;
  • Planowanie, nadzór i koordynowanie robót budowlanych;
  • Bezpośredni nadzór nad jakością realizowanych prac;
  • Pełne wsparcie dla kierownika budowy w zakresie technicznym, finansowym i administracyjnym;
  • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji budowlanej, rozliczanie kosztów budowy;
  • Zamawianie i kontrola jakości materiałów niezbędnych do realizacji wyznaczonych zadań;
  • Koordynacja pracy podwykonawców, udział w odbiorach zleconych prac.

  Wymagania:

  • Wykształcenie min. średnie,
  • Prawo jazdy kat. B;
  • Gotowość do pracy w delegacji.

  Oferujemy:

  • Dofinansowanie do studiów w przypadku kontynuacji nauki;
  • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie;
  • Zatrudnienie na umowę o pracę;
  • Prywatna opieka medyczna w LuxMed;
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
  • Miesięczne premie.

   

  Aplikacje prosimy kierować za pomocą „aplikuj teraz”.

   

  Klauzula informacyjna 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiednio (I) CTL Logistics, (II) CTL Maczki Bór albo (III) CTL Service zgodnie z treścią ogłoszenia o pracę lub inną informacją przekazywaną kandydatom przed wysłaniem przez nich zgłoszenia rekrutacyjnego.

  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres email: [email protected]

   3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  a) Prowadzenie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

  • art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (obowiązek prawny wynikający z art. 221 Kodeksu pracy)
  • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – w przypadku ewentualnych roszczeń)

  art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)

  b) Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji

  • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)

  c) Przekazywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych innym spółkom z Grupy CTL

  • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
  • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)

  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacyjnego, procesu zatrudnienia oraz doradztwa personalnego, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. Ponadto-jeżeli wyrażą na to Państwo odrębną zgodę - odbiorcami Państwa danych mogą być pozostałe Spółki z Grupy CTL.

  5. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę CTL , administratorem Państwa danych osobowych będzie Spółka CTL Logistics Sp. z o.o.

  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;
  b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Grupę CTL - do momentu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 1 roku.
  Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych;
  b) prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. (zgodę można wycofać poprzez przesłanie oświadczenia na adres email: [email protected] ); 
  c) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu;
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  8.Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych dodatkowych (wykraczających poza wskazany wyżej zakres) jest dobrowolne.

  9. Klikając „Aplikuj” zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa).