ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.k.

Inżynier Budowy w Dziale Serwisu Gwarancyjnego

ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.k.O firmie

 • ul. Gajowa 99

  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Ważna jeszcze 17 dni
  do: 25 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
ALSTAL Grupa Budowlana jest prężnie rozwijającą się firmą z 40-letnim doświadczeniem
w projektowaniu i generalnym wykonawstwie inwestycji.
Swoje sukcesy zawdzięczamy przede wszystkim sprawnie działającemu zespołowi osób
pracujących w firmie.
 
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:
 
Inżynier Budowy w Dziale Serwisu Gwarancyjnego
IBSG/BYD/072020

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

 • Przygotowywanie procesu usuwania usterek zgodnie z wewnętrzną procedurą,
 • Prowadzenie dokumentacji, archiwizacja danych w dziale,
 • Wykonywanie przedmiarów, ofertowanie, negocjowanie, sporządzanie wstępnego budżetu i harmonogramu,
 • Koordynowanie usuwania usterek,
 • Nadzorowanie jakości wykonywanych robót,
 • Koordynowanie pracy pracowników własnych i podwykonawców,
 • Zamawianie materiałów i sprzętu budowlanego,
 • Rozliczanie kosztów realizowanych robót, w tym wykonywanie obmiarów, sporządzanie protokołów odbioru prac, protokołów usuwania usterek,
 • Nadzorowanie przestrzegania zasad BHP.

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego – budowlanego (lub pokrewne),
 • Konsekwencji i odpowiedzialności w realizacji celów,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Odporności na stres,
 • Umiejętności obsługi programów AUTOCAD, NORMA
  PRO, MS Office,
 • Przedsiębiorczości, dyspozycyjności, samodzielności,
 • Prawa jazdy kategorii B,
 • Gotowość do pracy w delegacji,
  wyjazdów służbowych.

Co oferujemy naszym pracownikom?

 • atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia
 • udział w prestiżowych projektach budowlanych
 • program szkoleń magisterskich i branżowych
 • świętujemy urodziny
 • karta Multisport
 • bony świąteczne
 • wyjazdy i imprezy integracyjne
 • program opieki medycznej
 • dofinansowanie studiów podyplomowych
 • możliwość wideorekrutacji

OŚWIADCZENIE

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody[1]* na przetwarzanie przez Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. (dalej Alstal) moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym, jak również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Alstal.

 

Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

……………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby)

 

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo, KRS: 0000326054,  NIP: 5562684532, REGON: 340563903. (dalej Alstal).

 

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected], pod numerem telefonu + 48 (52) 52 55 400 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email [email protected], pod numerem telefonu + 48 (52) 52 55 400 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:

·         przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,

·         przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

·         przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,

·         zgoda – w zakresie jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.

 

Okres przez który dane będą przechowywane

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody lub do momentu upłynięcia terminu 2 lat od złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

 


Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

 

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania.

 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan:

·         prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, a także

·         prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić

ALSTAL Grupa Budowlana jest prężnie rozwijającą się firmą z 40-letnim doświadczeniem
w projektowaniu i generalnym wykonawstwie inwestycji.
Swoje sukcesy zawdzięczamy przede wszystkim sprawnie działającemu zespołowi osób
pracujących w firmie.
 
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:
 
Inżynier Budowy w Dziale Serwisu GwarancyjnegoNumer ref.: IBSG/BYD/072020

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

 • Przygotowywanie procesu usuwania usterek zgodnie z wewnętrzną procedurą,
 • Prowadzenie dokumentacji, archiwizacja danych w dziale,
 • Wykonywanie przedmiarów, ofertowanie, negocjowanie, sporządzanie wstępnego budżetu i harmonogramu,
 • Koordynowanie usuwania usterek,
 • Nadzorowanie jakości wykonywanych robót,
 • Koordynowanie pracy pracowników własnych i podwykonawców,
 • Zamawianie materiałów i sprzętu budowlanego,
 • Rozliczanie kosztów realizowanych robót, w tym wykonywanie obmiarów, sporządzanie protokołów odbioru prac, protokołów usuwania usterek,
 • Nadzorowanie przestrzegania zasad BHP.

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego – budowlanego (lub pokrewne),
 • Konsekwencji i odpowiedzialności w realizacji celów,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Odporności na stres,
 • Umiejętności obsługi programów AUTOCAD, NORMA
  PRO, MS Office,
 • Przedsiębiorczości, dyspozycyjności, samodzielności,
 • Prawa jazdy kategorii B,
 • Gotowość do pracy w delegacji,
  wyjazdów służbowych.

Pracownikom oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Stałą miesięczną płacę zasadniczą
  oraz premię
 • Kartę MultiSport
 • Zdobycie doświadczenia
 • Rozwój zawodowy

OŚWIADCZENIE

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody[1]* na przetwarzanie przez Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. (dalej Alstal) moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym, jak również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Alstal.

 

Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

……………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby)

 

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo, KRS: 0000326054,  NIP: 5562684532, REGON: 340563903. (dalej Alstal).

 

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected], pod numerem telefonu + 48 (52) 52 55 400 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email [email protected], pod numerem telefonu + 48 (52) 52 55 400 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:

·         przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,

·         przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

·         przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,

·         zgoda – w zakresie jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.

 

Okres przez który dane będą przechowywane

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody lub do momentu upłynięcia terminu 2 lat od złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

 


Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

 

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania.

 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan:

·         prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, a także

·         prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić

Ogłoszenie archiwalne