Ta oferta pracy jest nieaktualna od 6 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier Budowy

 • wielkopolskie
 • Specjalista
 • 17.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.


  PTB Nickel Sp. z o.o.

  Jesteśmy ogólnopolską firmą budowlaną funkcjonującą na rynku generalnego wykonawstwa od 1991 roku. Swoją działalność prowadzimy w segmentach budownictwa obejmujących budownictwo ogólne, kubaturowe, przemysłowe, specjalistyczne, mieszkaniowe, infrastrukturalne i komercyjne.

  Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

  INŻYNIER BUDOWY

  Miejsce pracy: województwo wielkopolskie

  Podstawowe obowiązki:

  • kontrola jakości, terminowości i stanu zaawansowania robót budowlanych zgodnie z przyjętym harmonogramem
  • dokonywaniem uzgodnień z dostawcami i podwykonawcami w zakresie zamawiania materiałów i usług budowlanych
  • rozliczanie wykonanych robót i dostaw z podwykonawcami
  • wykonywanie obmiarów, ofertowanie i wycena robót dodatkowych
  • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej

  Wymagania:

  • wykształcenie średnie lub wyższe ( budowlane)
  • praca w programach MS OFFICE, AUTO CAD
  • uprawnienia budowlane nie są konieczne - istnieje możliwość zaliczenia okresu pracy do praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • dyspozycyjność i zaangażowanie

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
  • możliwość zdobycia uprawnień budowlanych
  • świadczenia socjalne

  Dokument aplikacyjny (CV) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych oraz z dopiskiem INŻYNIER
  prosimy rejestrować on-line do dnia 16.02.2019 r. za pomocą przycisku Aplikuj.


  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
   

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PTB Nickel Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PTB Nickel Sp. z o.o.danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 

  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] 

  Administrator danych osobowych, tożsamość i dane kontaktowe:
  Informujemy, iż administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PTB NICKEL Sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku koło Poznania, ul. Obornicka 6B, 62-002 Suchy Las, KRS 0000177257, NIP 7811760553, REGON 300015831 (dalej zwany „PTB NICKEL”).
  Wyjaśniamy, iż można się z nami skontaktować listownie, a także za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]

  Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:
  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:
  - wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim wynikających z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a także celem zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda),
  - oceny kwalifikacji niezbędnych do pracy na wymaganym przez nas stanowisku, na które prowadzimy rekrutację, celem ustalenia czy jest Pani / Pan odpowiednim kandydatem do zatrudnienia w PTB NICKEL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - nasz prawnie uzasadniony interes),
  - rekrutacji w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda),
  - stwierdzenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami przez PTB NICKEL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora).
   
  Informacja o odbiorcach danych osobowych:
  Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PTB NICKEL tj: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji.
   
  Nie zamierzamy przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, a także poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
   
  Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
  Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie od przekazania nam danych do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje. Jednocześnie zastrzegamy, że jeśli udzieliła Pani / Pan oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych, które będziemy prowadzić, wówczas dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia tych rekrutacji. Pani / Pana dane osobowe nie będą jednak przetwarzane przez okres dłuższy niż 1 rok lub do chwili, gdy otrzymamy informację o wycofaniu Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie.

  Informacja o Pani/ Pana prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych,
  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.
   
  W sytuacji, gdy Pani/ Pan będą chcieli się z nami skontaktować, celem skorzystania ze swoich praw, należy wysłać wniosek do PTB NICKEL na adres podany do korespondencji lub na nasz adres e-mail oraz określić we wniosku zakres swojego żądania dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie zastrzegamy, iż w celu sprawdzenia podstaw Pani / Pana żądania zawartego we wniosku możemy poprosić Panią/ Pana o podanie dodatkowych informacji uwierzytelniających.
  PTB NICKEL sp. z o.o.
  ul. Obornicka 6b, Jelonek k/Poznania, 62-002 Suchy Las
  www.ptbnickel.com.pl