POLKONBUD

Inżynier Budowy

POLKONBUDO firmie

POLKONBUD

Szczęśliwa 33

Wrocław

opis

PD POLKONBUD S.A. poszukuje osoby na stanowisko:

INŻYNIERA BUDOWY
Miejsce pracy: Wrocław

OPIS STANOWISKA:

 • wsparcie Kierownika Budowy w działaniach logistycznych i organizacyjnych,
 • kontrola poprawności wykonywania robót,
 • planowanie i koordynacja robót realizowanych przez wykonawców,
 • sporządzanie krótkoterminowych harmonogramów realizacji robót i dostaw materiałów,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (ewentualnie student ostatniego roku),
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • znajomość programów pakietu MS Office i AutoCad,
 • wiedza z zakresu obmiarowania,
 • znajomość procesu budowlanego,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane),
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • znajomość przepisów BHP.

OFERUJEMY:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • uczestnictwo w tworzeniu i rozwoju firmy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
 • możliwość podnoszenie kwalifikacji.
 
Oferty należy przesyłać poprzez przycisk APLIKUJ
 z dopiskiem Inżynier/Wrocław
 
 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez PD POLKONBUD S.A.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia przyszłego procesu rekrutacji przez PD POLKONBUD S.A.”

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych jest PD POLKONBUD S.A.. z siedzibą we Wrocławiu. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia obecnego i przyszłego procesu rekrutacji. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Kodeks pracy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Informuje się, iż prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym obecnym i przyszłym procesem rekrutacji jest Kodeks pracy. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych. Dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych przetwarzane będą przez okres rekrutacji i do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji, przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wycofa zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem obecnego i przyszłego procesu rekrutacji w każdym czasie. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (z późniejszymi zmianami). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do przeprowadzenia obecnego lub przyszłego procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w obecnym lub przyszłym procesie rekrutacyjnym. Informuje się, iż w procesie obecnego i przyszłego procesu rekrutacji nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.

PD POLKONBUD S.A. poszukuje osoby na stanowisko:

INŻYNIERA BUDOWY

OPIS STANOWISKA:

 • wsparcie Kierownika Budowy w działaniach logistycznych i organizacyjnych,
 • kontrola poprawności wykonywania robót,
 • planowanie i koordynacja robót realizowanych przez wykonawców,
 • sporządzanie krótkoterminowych harmonogramów realizacji robót i dostaw materiałów,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (ewentualnie student ostatniego roku),
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • znajomość programów pakietu MS Office i AutoCad,
 • wiedza z zakresu obmiarowania,
 • znajomość procesu budowlanego,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane),
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • znajomość przepisów BHP.

OFERUJEMY:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • uczestnictwo w tworzeniu i rozwoju firmy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
 • możliwość podnoszenie kwalifikacji.
Oferty należy przesyłać poprzez przycisk APLIKUJ
 z dopiskiem Inżynier/Wrocław
 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez PD POLKONBUD S.A.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia przyszłego procesu rekrutacji przez PD POLKONBUD S.A.”

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych jest PD POLKONBUD S.A.. z siedzibą we Wrocławiu. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia obecnego i przyszłego procesu rekrutacji. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Kodeks pracy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Informuje się, iż prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym obecnym i przyszłym procesem rekrutacji jest Kodeks pracy. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych. Dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych przetwarzane będą przez okres rekrutacji i do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji, przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wycofa zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem obecnego i przyszłego procesu rekrutacji w każdym czasie. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (z późniejszymi zmianami). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do przeprowadzenia obecnego lub przyszłego procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w obecnym lub przyszłym procesie rekrutacyjnym. Informuje się, iż w procesie obecnego i przyszłego procesu rekrutacji nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy