Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier Budowy z językiem niemieckim

 • zachodniopomorskie
 • Specjalista
 • 08.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Daldehog Intl Sp. z o.o.

  W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy osób na stanowisko Inżynier Budowy.

  Zapraszamy do współpracy w młodym i ambitnym zespole. Jeśli Państwa kwalifikacje spełniają nasze wymagania, zapraszamy do rekrutacji.

  Inżynier Budowy z językiem niemieckim

  Miejsce pracy: Wrocław, wschodnie landy Niemiec

  Opis stanowiska:

  • przygotowanie procesu budowy
  • koordynowanie zamówień sprzętu, transportu, materiałów i usług niezbędnych do realizacji prac na budowie
  • dbałość o terminową realizację harmonogramu
  • koordynacja prac podwykonawców i sił własnych na budowie
  • wyszukiwanie dostawców i podwykonawców na dany zakres robót
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej

  Wymagania:

  • dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
  • wykształcenie budowlane
  • prawo jazdy kat. B
  • dobra znajomość pakietu MS Office oraz AutoCad

  Oferujemy:

  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Daldehog Intl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


  W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Dziękujemy za zainteresowanie ogłoszeniem i wszystkie przesłane dokumenty aplikacyjne.

  Jednocześnie informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Daldehog Intl sp. z o.o., ul. Ślężna nr 102-106, 53-111 Wrocław, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000686657 (REGON: 367792399, NIP: 8992823156), telefon: +48 717127773, e-mail: [email protected]
  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”.
  2. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces rekrutacyjny, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych Administratora danych i mogą być wykorzystane do przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego w przyszłości.
  3. Dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres przeprowadzania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu są przechowywane w bazie danych kandydatów przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
  4. Dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego.
  5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  8. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.