Oferta pracy

Inżynier devops

mBank S.A.O firmie

 • Radom, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Inżynier devopsNumer ref.: UGR/038/0321

Cześć! Jesteśmy zespołem programistów i administratorów odpowiedzialnym za ciągłe usprawnianie procesu CI/CD, monitoringu oraz utrzymania. Współpracujemy z wieloma zespołami developerskimi zapewniając dostępność narzędzi oraz infrastruktury. Dbamy o bezpieczne wdrożenie na produkcję projektów realizowanych w obszarze systemów bankowości detalicznej.
Zespół znajduje się w Łodzi, natomiast istnieje możliwość pracy zdalnej :-)

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy: 

 • tworzenie, rozwój oraz modyfikacja istniejących narzędzi wsparcia procesów CI/CD
 • tworzenie i utrzymanie wewnętrznego oprogramowania wpierającego te procesy
 • automatyzacja powtarzalnych czynności w cyklu wytwarzania oprogramowania/ administracji środowisk testowych/ wdrażania oprogramowania na środowisko produkcyjne
 • zarządzanie konfiguracją oraz automatyzacja monitoringu
 • konfiguracja\administracja środowiskami developerskimi/testowymi
 • ścisła współpraca z zespołami programistów/testerów/administratorów w procesie przygotowywania oprogramowania do uruchomienia w środowisku produkcyjnym

Masz to COŚ?

 • przynajmniej 2-3 lata doświadczenia na stanowisku programisty
 • dobra znajomość języka programowania C#
 • umiejętności programowania w językach skryptowych takich jak PowerShell/ Python
 • znajomość podstaw administracji systemami Windows i Linux
 • język angielski na poziomie czytania dokumentacji technicznych
 • zaangażowanie w realizowane projekty, odpowiedzialność za powierzone zadania
 • jesteś graczem zespołowym :-)

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne)
 • znajomość jednego z narzędzi: Ansible (preferowany), Puppet lub inne podobne
 • znajomość narzędzi takich jak Jenkins, TeamCity, Octopus
 • znajomość platformy Kubernetes

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne