Inżynier ds. Budowlanych

Konspol Holding

 • Nowy Sącz

  Nowy Sącz, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Zapewnienie zespołowi wiedzy budowlanej w zakresie realizacji projektu, projektowania i przeglądu. Koordynacja kluczowych pomiarów i wykonywanych zadań, aby ograniczyć ryzyko i zwiększyć wydajność projektu.

 • Nadzór poszczególnych etapów realizacji projektów budowlanych zgodnie z ustalonymi kryteriami, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, harmonogramami.

 • Prowadzenie dokumentacji budowy wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej.

 • Współpraca z zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu pomiaru, monitorowania i raportowania postępów projektu. Koordynacja wydawanych przez instytucje zewnętrzne pozwoleń budowlanych.

 • Organizacja i koordynacja robót prowadzonych przez podwykonawców oraz monitorowanie jakości i terminowości ich pracy.

 • Promowanie bezpiecznego środowiska pracy podczas wykonywania projektów budowlanych. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przez pracowników i użytkowników. Zapewnienie jakościowych standardów budowlanych i stosowanie właściwych technik budowlanych.

 • Przegląd harmonogramów i obowiązków członków zespołu związanych z projektem budowlanym. Dokonywanie odbiorów technicznych oraz udział w czynnościach kontroli i odbioru obiektu budowlanego przez uprawnione organy oraz procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 • Zarządzanie zespołem, ocena pracy, wsparcie członków zespołu w codziennym wykonywaniu obowiązków.

 • Inne przydzielone obowiązki.

Nasze wymagania

 • Ukończone studia wyższe kierunkowe o profilu konstrukcyjnym lub budowlanym.

 • Co najmniej dwa lata doświadczenia w realizacji projektów budowlanych.

 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym.

 • Inne minimalne kwalifikacje mogą mieć zastosowanie.

Mile widziane

 • Znajomość prawa budowlanego oraz doświadczenie w nadzorze budowlanym.

 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, znajomość przepisów ochrony ppoż. dotyczących obiektu.

 • Doświadczenie w procesie ofertowania/kosztorysowania.

 • Dobra znajomość obsługi komputera oraz programu AutoCad.

 • Umiejętności zarządzania zespołem, dobra organizacja pracy własnej i umiejętność zarządzanie czasem pracy podległych pracowników.

 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikacyjne.

To oferujemy

Zapewniamy dynamiczną pracę w stymulującym, międzynarodowym środowisku, które pozwoli Ci rozwinąć Twoje umiejętności i ukierunkować Twoje talenty. Oferujemy również konkurencyjne wynagrodzenie i benefity w połączeniu z wyjątkowymi możliwościami rozwoju kariery w jednej z największych i najbardziej solidnych firm prywatnych na świecie.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • bony żywieniowe

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program Możesz na nas liczyć

Opis stanowiska

Inżynier ds. Budowlanych będzie odpowiedzialny za nadzór wszystkich działań i procesów związanych z projektami budowlanymi w celu promowania bezpiecznego środowiska pracy, redukcji, recyklingu i promowania efektywnych operacji budowlanych w zakładzie produkcyjnym oraz biurze. W tej roli będziesz odpowiedzialny za zespół specjalistów, którzy realizują wykonywanie zadań budowalnych. Inżynier ds. Budowlanych będzie uczestniczyć w tworzeniu, kontroli i realizacji harmonogramu kontraktacji dostawców i podwykonawców.

Oferta pracy dotyczy naszego zakładu Konspol Holding w Nowym Sączu, przedstawiciela Cargill Protein Business w Polsce. Oferujemy stałe zatrudnienie.

Konspol Holding

Chcesz budować lepszą, bardziej zrównoważoną przyszłość i rozwijać karierę? Dołącz do globalnego zespołu firmy Cargill liczącego 155 000 pracowników z zaangażowaniem stosujących bezpieczne, odpowiedzialne i zrównoważone sposoby żywienia świata. Jest to stanowisko w biznesie Salt and Protein firmy Cargill, którego rolą jest dostarczanie zdrowych produktów spożywczych wysokiej jakości szerokiemu gronu klientów, od firm gastronomicznych przez sklepy spożywcze, po producentów i eksporterów.

Przewiń do profilu firmy