Oferta pracy

Część informacyjna dla Kandydata dot. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - SMA Magnetics Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 281892, NIP: 5130141977, REGON 120483095, e-mail: [email protected], tel.: +48 12 283 09 50, fax: +48 12 285 35 67.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected],

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji u Administratora oraz zatrudniania przez niego nowych osób.

Dane mogą być przetwarzane również w celu:

a) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

b) zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

A. Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – w przypadku kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

B. Artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

oraz w zakresie nie objętym powyższymi przepisami:

C. art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

D. Artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np.:

c) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

d) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

a) W przypadku prowadzenia przez Administratora zorganizowanego procesu rekrutacji na określone stanowisko, dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji oraz do 3 lat od jej zakończenia. W innych przypadkach dane osobowe przechowywane będą do 1 roku od ich otrzymania.

b) W przypadku zatrudnienia osoby, dane osobowe przechowywane będą w okresie 10 lat od ustania zatrudnienia.

c) W przypadku nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania danej umowy, a także przez czas wymagany w świetle obowiązującego prawa, np. w celu dochodzenia wzajemnych roszczeń.

d) W zakresie udzielonej zgody – do czasu jej wycofania.

e) W zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z treścią Rozporządzenia.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczących go/jej danych osobowych narusza Rozporządzenie.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych możliwych do gromadzenia podczas procesu rekrutacji uniemożliwi objęcie osoby procesem rekrutacji u Administratora.

Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie, w tym celu prowadzenia kolejnych rekrutacji jest dobrowolne.

Informujemy, iż w każdym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8) Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym m.in. dostawy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, operatorzy pocztowi i logistyczni, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, biura księgowe, placówki medyczne świadczące usługi z zakresu medycyny pracy.

 

 

SMA Magnetics Sp. z o.o.

Inżynier ds. Jakości Dostawców

SMA Magnetics Sp. z o.o.O firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ważna jeszcze 10 dni
  do: 8 paź 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Menedżer
SMA Magnetics Sp. z o.o. – czołowy producent elementów indukcyjnych należący do grupy SMA Solar Technology, światowego lidera wyznaczającego trendy w technologii produkcji energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego.
 
Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Inżynier ds. Jakości Dostawców

Miejsce pracy: Zabierzów k. Krakowa

 

 

Opis stanowiska:

Inżynier ds. Jakości dostawców jest odpowiedzialny za proces zatwierdzania części . Bierze udział w audytach wewnętrznych, zewnętrznych, kwalifikacji oraz rozwoju dostawców.

 

Ramowy zakres obowiązków:

 • Nadzorowanie procesu zatwierdzania części do produkcji
 • Współpraca/udział w grupach wdrożeniowych
 • Zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi niezgodności
 • Określanie wymagań do zatwierdzenia części
 • Komunikacja z dostawcą w zakresie zatwierdzania części
 • Udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych

Wymagania:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1, inne języki będą dodatkową zaletą
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Umiejętność posługiwania się normami
 • Znajomość metod statystycznych MSA & SPC
 • Znajomość narzędzi i systemów jakości (APQP, Problem Solving, ISO9001 VDA 6.3, VDA 6.5)
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, duża samodzielność w działaniu
 • Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z ludźmi
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Umowę o pracę na cały etat
 • Zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Pakiet socjalny: opieka medyczna dla pracownika z możliwością poszerzenia pakietu o członków rodziny, ubezpieczenie grupowe, karta sportowa Multisport
 • Bonusy finansowe na wakacje i święta bożonarodzeniowe
 • Szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne
 • Pozytywną atmosferę pracy
SMA Magnetics Sp. z o.o. – czołowy producent elementów indukcyjnych należący do grupy SMA Solar Technology, światowego lidera wyznaczającego trendy w technologii produkcji energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego.
 
Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Inżynier ds. Jakości Dostawców

Miejsce pracy: Zabierzów k. Krakowa

 

 

Opis stanowiska:

Inżynier ds. Jakości dostawców jest odpowiedzialny za proces zatwierdzania części . Bierze udział w audytach wewnętrznych, zewnętrznych, kwalifikacji oraz rozwoju dostawców.

 

Ramowy zakres obowiązków:

 • Nadzorowanie procesu zatwierdzania części do produkcji
 • Współpraca/udział w grupach wdrożeniowych
 • Zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi niezgodności
 • Określanie wymagań do zatwierdzenia części
 • Komunikacja z dostawcą w zakresie zatwierdzania części
 • Udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych

Wymagania:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1, inne języki będą dodatkową zaletą
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Umiejętność posługiwania się normami
 • Znajomość metod statystycznych MSA & SPC
 • Znajomość narzędzi i systemów jakości (APQP, Problem Solving, ISO9001 VDA 6.3, VDA 6.5)
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, duża samodzielność w działaniu
 • Umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z ludźmi
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Umowę o pracę na cały etat
 • Zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Pakiet socjalny: opieka medyczna dla pracownika z możliwością poszerzenia pakietu o członków rodziny, ubezpieczenie grupowe, karta sportowa Multisport
 • Bonusy finansowe na wakacje i święta bożonarodzeniowe
 • Szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne
 • Pozytywną atmosferę pracy

Ogłoszenie archiwalne