Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inżynier ds. Morskich

Grupa Azoty Polyolefins S.A.O firmie

 • Police, Szczecin

 • Ogłoszenie wygasło 14 dni temu
 • Specjalista
top

W samym centrum Europy, Grupa Azoty Polyolefins, spółka należąca do lidera rynku chemicznego –Grupy Kapitałowej Grupa Azoty – realizuje projekt „Polimery Police”, jedną z największych inwestycji chemicznych w Polsce. W rezultacie powstanie zintegrowany kompleks (PDH-PP) zdolny produkować do 437 tys. ton polipropylenu rocznie – jednego z najbardziej powszechnych i przyjaznych środowisku tworzyw sztucznych. Już teraz dołącz do naszego zespołu i zmieniaj oblicze polskiej chemii.

Inżynier ds. Morskich
Miejsce pracy: Police, Szczecin

ETAP BUDOWY:

 • Udział w opiniowaniu  P&ID, PFD z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu.
 • Opiniowanie  i  udział w odbiorach systemów związanych z interfejsem statek-nabrzeże.
 • Udział w przeglądach stanu projektu, szczególnie w HAZOP.
 • Udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team)  pod kierownictwem EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym urządzeń.
 • Udział w przygotowaniu instrukcji (technologiczne, procesowe, stanowiskowe, eksploatacyjne).

ETAP EKSPLOATACJI:

 • Pełnienie roli Przedstawiciela Terminalu na spotkaniach rozpoczynających/zakańczających  operacje rozładunku oraz rozliczanie ładunku w ramach pełnienia funkcji Loading Master.
 • Przeprowadzanie Compatibility Study w relacji statek-nabrzeże.
 • Koordynacja programu MTMSA od strony terminalu.
 • Współpraca w Departamentem Handlowym w zakresie uzgodnień technicznych przy nowych dostawach surowców.
 • Koordynowanie przeglądów budowli hydrotechnicznej i współpraca z instytucjami zewnętrznymi.
 • Bieżące identyfikowanie i reagowanie na problemy pojawiające się przy eksploatacji urządzeń terminala, monitorowanie i podejmowanie działań prewencyjnych, inicjowanie prac remontowych w zakresie nadzorowanych urządzeń i systemów.
 • Aktywny udział w planowaniu, prowadzeniu i dokumentowaniu operacji specjalnych na instalacjach  (zatrzymanie/rozruch instalacji, remonty kompleksowe, ruchy testowe), ocena skuteczności operacji po ich zakończeniu.
 • Współpraca z załogami zmianowymi w zakresie eksploatacji podległych obiektów oraz przygotowanie szkoleń dla pracowników zmianowych.
 • Kontrolowanie prac konserwacyjno - remontowych maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów realizowanych przez właściwe służby utrzymania ruchu.
 • Opracowywanie opisów procesów technologicznych i instrukcji ruchowych (oraz innych instrukcji jeśli tak stanowią obowiązujące zarządzenia oraz procedury ISO lub inne obowiązujące przepisy wewnętrzne) a także bieżące aktualizowanie tych dokumentów.
 • Analizowanie przyczyn stwierdzonych zakłóceń na instalacjach terminala, ustalanie sposobów zapobiegania tym zakłóceniom oraz ograniczania ich skutków.
 • Praca z systemem pozwoleń na pracę (PTW i LOTO).

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne preferowany profil morski. Dyplom Starszego Oficera Pokładowego.
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku inżynierskim związanym z obsługą operacji ładunkowych w morskim terminalu gazowym.
 • Doświadczenie w przygotowaniu nowych instrukcji i procedur oraz budowie kompetencji zespołów operacyjnych.
 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe.

OFERUJEMY:

 • Pracę przy ciekawym projekcie produkcyjnym, będącym aktualnie największą inwestycją przemysłową w Polsce.
 • Konkurencyjny system wynagradzania.
 • Benefity pozapłacowe.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach organizacji.
aplikuj

W samym centrum Europy, Grupa Azoty Polyolefins, spółka należąca do lidera rynku chemicznego –Grupy Kapitałowej Grupa Azoty – realizuje projekt „Polimery Police”, jedną z największych inwestycji chemicznych w Polsce. W rezultacie powstanie zintegrowany kompleks (PDH-PP) zdolny produkować do 437 tys. ton polipropylenu rocznie – jednego z najbardziej powszechnych i przyjaznych środowisku tworzyw sztucznych. Już teraz dołącz do naszego zespołu i zmieniaj oblicze polskiej chemii.

Inżynier ds. Morskich

ETAP BUDOWY:

 • Udział w opiniowaniu  P&ID, PFD z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu.
 • Opiniowanie  i  udział w odbiorach systemów związanych z interfejsem statek-nabrzeże.
 • Udział w przeglądach stanu projektu, szczególnie w HAZOP.
 • Udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team)  pod kierownictwem EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym urządzeń.
 • Udział w przygotowaniu instrukcji (technologiczne, procesowe, stanowiskowe, eksploatacyjne).

ETAP EKSPLOATACJI:

 • Pełnienie roli Przedstawiciela Terminalu na spotkaniach rozpoczynających/zakańczających  operacje rozładunku oraz rozliczanie ładunku w ramach pełnienia funkcji Loading Master.
 • Przeprowadzanie Compatibility Study w relacji statek-nabrzeże.
 • Koordynacja programu MTMSA od strony terminalu.
 • Współpraca w Departamentem Handlowym w zakresie uzgodnień technicznych przy nowych dostawach surowców.
 • Koordynowanie przeglądów budowli hydrotechnicznej i współpraca z instytucjami zewnętrznymi.
 • Bieżące identyfikowanie i reagowanie na problemy pojawiające się przy eksploatacji urządzeń terminala, monitorowanie i podejmowanie działań prewencyjnych, inicjowanie prac remontowych w zakresie nadzorowanych urządzeń i systemów.
 • Aktywny udział w planowaniu, prowadzeniu i dokumentowaniu operacji specjalnych na instalacjach  (zatrzymanie/rozruch instalacji, remonty kompleksowe, ruchy testowe), ocena skuteczności operacji po ich zakończeniu.
 • Współpraca z załogami zmianowymi w zakresie eksploatacji podległych obiektów oraz przygotowanie szkoleń dla pracowników zmianowych.
 • Kontrolowanie prac konserwacyjno - remontowych maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów realizowanych przez właściwe służby utrzymania ruchu.
 • Opracowywanie opisów procesów technologicznych i instrukcji ruchowych (oraz innych instrukcji jeśli tak stanowią obowiązujące zarządzenia oraz procedury ISO lub inne obowiązujące przepisy wewnętrzne) a także bieżące aktualizowanie tych dokumentów.
 • Analizowanie przyczyn stwierdzonych zakłóceń na instalacjach terminala, ustalanie sposobów zapobiegania tym zakłóceniom oraz ograniczania ich skutków.
 • Praca z systemem pozwoleń na pracę (PTW i LOTO).

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne preferowany profil morski. Dyplom Starszego Oficera Pokładowego.
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku inżynierskim związanym z obsługą operacji ładunkowych w morskim terminalu gazowym.
 • Doświadczenie w przygotowaniu nowych instrukcji i procedur oraz budowie kompetencji zespołów operacyjnych.
 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe.

OFERUJEMY:

 • Pracę przy ciekawym projekcie produkcyjnym, będącym aktualnie największą inwestycją przemysłową w Polsce.
 • Konkurencyjny system wynagradzania.
 • Benefity pozapłacowe.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach organizacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy