Ta oferta pracy jest nieaktualna od 32 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier ds. projektów

 • Radom, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 21.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ENGIE Services jest częścią międzynarodowej grupy ENGIE, działającej w sektorze energetycznym oraz usług dla obiektów.
   
  ENGIE Services świadczy usługi Facility Management, w tym przede wszystkim obsługi technicznej obiektów biurowych, przemysłowych oraz usług związanych z efektywnością energetyczną obiektów. Na rynku polskim od 1997r

  Inżynier ds. projektów


  Pełny zakres zadań na danym stanowisku:

  • opracowywanie założeń projektowych oraz nadzór nad przygotowaniem specyfikacji technicznej,
  • przygotowywanie i kontrola budżetu prowadzonych projektów,
  • prognozowanie kwartalnych wydatków w ramach zarządzanych projektów,
  • negocjowanie technicznych aspektów umów z dostawcami,
  • zakup maszyn, urządzeń i usług,
  • koordynowanie prac podwykonawców oraz dostawców maszyn i urządzeń,
  • współpraca z innymi działami firmy
  • współpraca z personelem ze strony Klienta
  • ofertowanie prac podwykonawców
  • sporządzanie planów remontów i inwestycji modernizacyjnych, budżetowanie usług
  • koordynacja prac budowlanych i remontowych w granicach nieruchomości
  • pomoc w zakresie wdrażania nowych procedur i nadzorowania ich przestrzegania przez dział techniczny i firmy zewnętrzne
  • śledzenie terminowej realizacji zleceń
  • kontrola technicznych procedur operacyjnych, pomoc w zarządzaniu gwarancjami
  • zarządzanie powierzonym budżetem
  • zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy zgodnie z właściwymi przepisami BHP
  • współpraca z dostawcami i urzędami
  • uczestnictwo w spotkaniach z Klientem

  Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec Kandydatów:

  • doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
  • wyobraźni technicznej oraz kreatywności,
  • umiejętności pracy w multidyscyplinarnym zespole,
  • zdolność koordynowania wielu różnych zadań równocześnie,
  • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
  • mile widziane doświadczenie w przemysłowych zakładach produkcyjnych.
  • znajomość przepisów BHP,
  • mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi systemów BMS oraz niskoprądowych (SAP, DSO, CCTV, KD, SSWiN), instalacji: HVAC, elektrycznych, wod-kan., gazowych, ppoż.
  • mile widziane uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń,
  • prawo jazdy kat. B,
  • zaawansowane umiejętności w obsłudze komputera oraz MS Office, w tym Excel

  Wymagane wykształcenie:

  • wykształcenie wyższe

  Wymagana znajomość języków obcych:

  • angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie

  Najważniejsze cechy Kandydata

  • dobra organizacja pracy własnej i podległego personelu.
  • zdolności analityczne,
  • odporność na stres,
  • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
  • umiejętność słuchania
  • wysoka kultura osobista

  Warunki zatrudnienia

  • umowa na czas: nieokreślony
  • bonusy: opieka medyczna, możliwość dołączenia do multisport, atrakcyjny pakiet ubezpieczenia grupowego
  • komputer, telefon komórkowy, niezbędne narzędzia obiektowe

  Oferty zawierające CV prosimy przesyłać poprzez przycisk APLIKUJ

  Czekamy na Twoje zgłoszenie!

  Klauzula zgody wymagana w procesie rekrutacji:

   

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez ENGIE Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728 ul. Bobrowiecka 8, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu:

  [ ] przeprowadzenia rekrutacji,
  [ ] udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez ENGIE Services Sp. z o.o.


  ............................................                                                                 .........................................
          (miejscowość, data)                                                                   (podpis osoby składającej CV)

   

  Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji:


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENGIE Services Sp. z o.o., w Warszawie 00-728 ul. Bobrowiecka 8,
  2. z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Pani na to zgodę - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
   • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
   • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
  6. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
  7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Pana/Pani wolą wyrażoną w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.
  9. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
  10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  11. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.