Inżynier ds. przyłączeń

 • Toruń, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 26.07.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 18.08.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
   

  Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej
  i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na dwa stanowiska:

  Inżynier ds. przyłączeń
  Energa - Operator SA, Oddział w Toruniu
  Zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo
  Miejsce pracy: Toruń  Nr ref.: LP30/VII/2019  Oferta ważna do: 18.08.2019  

  Jeśli masz:  

  • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektroenergetycznym lub pokrewne,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office,
  • Znajomość elementów infrastruktury energetycznej SN i nN.


  Ta propozycja jest dla Ciebie!


  Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

  • wystawianie zapewnień dostawy energii elektrycznej,
  • określanie warunków przyłączenia do sieci i przebudowy sieci (usunięcie kolizji) w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
  • uczestniczenie przy określaniu warunków przyłączenia do sieci 110kV,
  • rozliczanie umowy o przyłączenie/ umowy dotyczącej przebudowy sieci w zakresie udzielanych pełnomocnictw,
  • udział w procesie uzgodnień dokumentacji projektowych tworzonych w związku z realizacją przyłączenia, pod względem zgodności z warunkami przyłączenia wydanymi przez Wydział.


  Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:


  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, Nr ref.: LP30/VII/2019.”

   

  Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

  Co dajemy w zamian:

  Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
  Atrakcyjne warunki finansowe
  Umowa o pracę
  Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
  Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

  Pamiętamy o formalnościach RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1) Administrator Twoich danych osobowych (ADO) jest ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

  2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

  3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1,2).

  4) Dane osobowe, wskazane w art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, natomiast pozostałe dane, na podstawie zgody, w celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz, w tym w kolejnych rekrutacjach.

  5) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.

  6) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne, Spółki Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

  7) Usunięcie danych osobowych nastąpi po zakończeniu procesu naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których ADO ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.

  Jeżeli zostały udzielone odrębne zgody na dalsze wykorzystanie danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie danych nastąpi po ustaniu okresów, na które te zgody zostały udzielone lub do czasu wycofania zgody w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8) Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgód, usunięcia danych osobowych.

  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).

  9) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.