Ta oferta pracy jest nieaktualna od 27 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier ds. Rozwoju

 • Toruń, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
   

  Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Inżynier ds. Rozwoju
  Energa – Operator SA, Oddział w Toruniu

  Miejsce pracy: Toruń  Nr ref.: LP03/I/2019  Oferta ważna do: : 27.01.2019  
               

  Jeśli masz:  

  • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektroenergetycznym lub pokrewne,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office.

   

  Ta propozycja jest dla Ciebie!

  Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

  • Opracowanie wytycznych programowych dla zadań inwestycyjnych w sieci WN, SN znajdujących się w kompetencjach Wydziału,
  • Opracowanie obszarowych koncepcji budowy sieci SN, w tym na potrzeby określania warunków przyłączenia,
  • Wnioskowanie o ujęcie w dokumentach planistycznych gmin planowanych obiektów sieciowych WN, SN i nN,
  • Opiniowanie dokumentów planistycznych gmin, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo energetyczne,
  • Udział w procesie uzgodnień dokumentacji projektowych pod względem zgodności z wytycznymi programowymi i standardami EOP,
  • Udział w opracowywaniu koncepcji rozwoju sieci WN i SN dla obszaru Oddziału.

   

  Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, Nr ref.: LP03/I/2019.”

   

  Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna

  Co dajemy w zamian:

  Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
  Atrakcyjne warunki finansowe
  Umowa o pracę
  Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
  Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

   

  Jesteś zainteresowany?

  Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami? Kliknij przycisk „APLIKUJ”.

  Pamiętamy o formalnościach RODO

  • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej130, 80-557 Gdańsk
  • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynieul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn.
  • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected]

  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
  • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
  • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
   • Uprawnione organy publiczne,
   • Spółką Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
   • Podmioty dostarczające korespondencję,
   • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
  • Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda
   na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, ich usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
  • W procesie rekrutacji dochodzić może do profilowania w zakresie przetwarzania danych. Konsekwencją profilowania będzie uzyskać informacji o dopasowaniu kandydata na stanowisko, którego rekrutacja dotyczy.
   Nie wyrażenie zgody na profilowanie jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji.
  • Informujemy o przysługującym prawie do:
   • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
   • sprostowania swoich danych osobowych,
   • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   • wyrażenia sprzeciwu na proces profilowania,
   • przenoszenia danych,
   • cofnięcia zgód,
   • usunięcia danych.

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
  przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

  • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.