Ta oferta pracy jest nieaktualna od 293 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier ds. Telekomunikacji

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 30.11.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa uprzejmie informuje,
  że poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
  Inżynier ds. Telekomunikacji

  Departament Specjalistyczny / Wydział Łączności

   Miejsce pracy: Warszawa
  region: mazowieckie
  Nr referencyjny:
   PGED/OW/05/17  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

  • Nadzór oraz eksploatacja powierzonych systemów i urządzeń w tym obsługa oraz terminowe i odpowiednie jakościowo wykonywanie:
   - okresowych przeglądów,
   - konserwacji,
   - konfiguracji,
   - monitorowania,
   - napraw,
   - instalacji,
   - modernizacji,
   - pomiarów i innych czynności związanych z eksploatacją powierzonych systemów i urządzeń,
  • Uczestnictwo w odbiorach technicznych obiektów z inwestycji, po remontach lub z modernizacji,
  • Sporządzanie protokołów z wykonywanych badań i pomiarów oraz interpretacja i ocena wyników pomiarów,
  • Tworzenie i opiniowanie dokumentacji projektowej,
  • Aktualizacja wiedzy na temat rynku telekomunikacyjnego.

  Profil kandydata:

  • Wykształcenie wyższe o kierunku telekomunikacja lub informatyka,
  • Znajomość zagadnień związanych z techniką światłowodową i teletransmisyjną, oraz podstawowa znajomość systemów radiokomunikacyjnych,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Znajomość obsługi programów pakietu MS Office, Visio,
  • Znajomość języka angielskiego w zakresie zagadnień technicznych na poziomie komunikatywnym,
  • Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji lub wiedza z zakresu organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • Przyjazną atmosferę pracy,
  • Szansę rozwoju zawodowego.

  Poszukujemy osób z wysoką kulturą osobistą, które nie boją się wyzwań, są odpowiedzialne,
  asertywne, potrafią planować i organizować pracę, posiadają umiejętność efektywnej komunikacji
  oraz dużą motywację do osiągania wysokich wyników.

  Oferty kandydatów zawierające CV proszę przesłać
  w terminie do dnia 08.12.2017r. klikając w przycisk APLIKUJ  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 95, jako administrator danych w świetle art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zw. dalej Ustawą, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zw. dalej K.P. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany art. 221 § 1 K.P. tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), CV i listy motywacyjne, nie opatrzone klauzulą: „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 95 moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko”, nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.