Ta oferta pracy jest nieaktualna od 18 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier ds. Testów Silnika

 • Jasionka (pow. rzeszowski), Tajęcina (pow. rzeszowski), Rzeszów, podkarpackie
 • Specjalista
 • 02.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Join one of the most advanced GTF MRO provider worldwide
  Inżynier ds. Testów Silnika
  Miejsce pracy: Rzeszów, Jasionka (pow. rzeszowski), Tajęcina (pow. rzeszowski)

  EME Aero to inwestycja dwóch światowych marek – Lufthansa Technik i MTU Aero Engines.

  Opis stanowiska:

  • Wsparcie techniczne testów silnika w zakresie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w odniesieniu do parametrów przekraczających limit wydajności, usterek systemu lub spostrzeżeń, które zostały odnotowane przed, w trakcie lub po zakończeniu testu
  • Wsparcie techniczne testów silnika w zakresie utrzymania aktualnych parametrów i harmonogramów określonych w podręczniku testowania silnika oraz wsparcie działań i systemów kalibracyjnych oraz wymaganych zmian systemów i sprzętu

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe w dziedzinie technologii lotniczej, inżynierii mechanicznej, mechatroniki lub równoważny tytuł w dziedzinie pokrewnej
  • Dogłębna wiedza w zakresie odpowiednich silników lotniczych, samolotów oraz części i komponentów silników lotniczych
  • Dogłębna wiedza na temat procesu obróbki, procesów kontrolnych i badawczych, w tym znajomość procesów wykrywania błędów
  • Wiedza z zakresu odpowiednich materiałów, takich jak materiały procesowe i materiały eksploatacyjne
  • Znajomość j. angielskiego na poziomie minimum dobrym.
  Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie
  • Perspektywy zwiększania kwalifikacji wraz z rozwojem nowopowstałej firmy
  • Profesjonalny program szkoleniowy w kraju i za granicą
  • Możliwość rozwoju w nowoczesnym środowisku pracy
  • Benefity: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie posiłków, ubezpieczenie grupowe, premia roczna

  Zobacz film:

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

   

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EME Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (36-002), Jasionka 954, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000709341, REGON: 368986102, NIP: 5170385680 (zwana dalej „Administratorem”). We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez EME Aero Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] ; lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji.
  • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres rekrutacji oraz przez 3 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 36 miesięcy od jej udzielenia.
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT i hostingowych, serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, agencjom rekrutacyjnym, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem.
  • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego przez Procesora – tj. serwis informatyczny wykorzystywany dla celów związanych z rekrutacją, po zapewnieniu zabezpieczeń Państwa danych osobowych opisanych w RODO, a w szczególności po spełnieniu jednego z następujących warunków: przetwarzania będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.