KALTER Sp. z o.o.

Inżynier Działu Technicznego

KALTER Sp. z o.o.O firmie

KALTER Sp. z o.o.

Pańska 98

Warszawa

top

generalny wykonawca inwestycji budowlanych

www.kalter.pl

zatrudni w biurze w Warszawie na stanowisko:

 
Inżynier Działu Technicznego
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • analiza dokumentacji technicznej i przedmiarów robót, sprawdzanie dokumentacji technicznej pod katem kompletności, właściwości zastosowanych rozwiązań projektowych, prawidłowości opracowanych przedmiarów robót,
 • opracowywanie harmonogramów rzeczowych, ofertowych i realizacyjnych,
 • opracowywanie planów zagospodarowania budów;
 • organizowanie przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • opracowywanie przedmiarów, wycen i kosztorysów na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej,
 • identyfikacja ryzyk mogących pojawić się na etapie realizacji inwestycji,
 • analiza projektów pod kątem możliwości wprowadzenia zmian mających na celu zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji,
 • międzybranżowa koordynacja wycen,
 • udział w spotkania negocjacyjnych z Inwestorem,

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne budowlane,
 • doświadczenie: min. 3 lat na stanowisku Inżyniera Budowy w firmie budowlanej
  o charakterze generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych
 • znajomość zagadnień technicznych z zakresu budownictwa mieszkaniowego
 • umiejętność sporządzania kompleksowych harmonogramów procesów budowlanych
  i szczegółowych projektów planistycznych budów
 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Project; Excel; MS Office

Oferta:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • niezbędne narzędzia do pracy


Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji w biurze Firmy lub klikając w przycisk Aplikuj.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Kliknięcie przycisku „Aplikuj” oznacza, wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych, tj. KALTER Sp. z o.o. z siedzibą w 15-218 Białystok, ul. Augustowska 8. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.

bottom

generalny wykonawca inwestycji budowlanych

www.kalter.pl

zatrudni w biurze w Warszawie na stanowisko:

 
Inżynier Działu Technicznego

Zakres obowiązków:

 • analiza dokumentacji technicznej i przedmiarów robót, sprawdzanie dokumentacji technicznej pod katem kompletności, właściwości zastosowanych rozwiązań projektowych, prawidłowości opracowanych przedmiarów robót,
 • opracowywanie harmonogramów rzeczowych, ofertowych i realizacyjnych,
 • opracowywanie planów zagospodarowania budów;
 • organizowanie przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • opracowywanie przedmiarów, wycen i kosztorysów na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej,
 • identyfikacja ryzyk mogących pojawić się na etapie realizacji inwestycji,
 • analiza projektów pod kątem możliwości wprowadzenia zmian mających na celu zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji,
 • międzybranżowa koordynacja wycen,
 • udział w spotkania negocjacyjnych z Inwestorem,

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne budowlane,
 • doświadczenie: min. 3 lat na stanowisku Inżyniera Budowy w firmie budowlanej
  o charakterze generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych
 • znajomość zagadnień technicznych z zakresu budownictwa mieszkaniowego
 • umiejętność sporządzania kompleksowych harmonogramów procesów budowlanych
  i szczegółowych projektów planistycznych budów
 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Project; Excel; MS Office

Oferta:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • niezbędne narzędzia do pracy


Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji w biurze Firmy lub klikając w przycisk Aplikuj.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Kliknięcie przycisku „Aplikuj” oznacza, wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych, tj. KALTER Sp. z o.o. z siedzibą w 15-218 Białystok, ul. Augustowska 8. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.

Ogłoszenie archiwalne