Ta oferta pracy jest nieaktualna od 24 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier Elektronik EMC

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 28.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Zrób kolejny krok w swojej karierze!

  „Zachar OFF” w Merit:

   
   

  MERIT
  Automotive Electronics. The worldwide Group Merit (previously being part of Delphi) started to operate in January 2017 and fully continues research, design, production and sale (for OEM and Aftermarket) of automotive mechatronics products which include: 1. Column switches; 2. Switch modules; 3. Simple switches

  Jeśli spełniasz poniższe wymagania oraz zależy Ci na pracy w nowoczesnym laboratorium, luźnej atmosferze,a dodatkowo cenisz sobie wyśmienitą (darmową) kawę oraz chwilę relaksu podczas np. masażu.
   
  APLIKUJ JUŻ TERAZ !
  Electronics Engineer EMC/ Inżynier Elektronik EMC
  Miejsce pracy: Kraków
  Region: małopolskie

   

  Twoje obowiązki:

  • Analiza dokumentów technicznych pod kątem badań elektrycznych/EMC według standardów w branży automotive
  • Udział w przeglądach projektu, analiza schematów pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej
  • Nadzór i tworzenie specyfikacji testów/badań i scenariuszy testowych
  • Wykonywanie testów z zakresu badań elektrycznych /EMC dla produktów/narzędzi
  • Analiza problemów występujących podczas badań EMC, współpraca przy ich rozwiązywaniu
  • Koordynowanie oraz planowanie działań badawczych w ramach projektu, tworzenie procedur badawczych
  • Badanie i opracowanie specyfikacji środowiskowej dla testów oraz tworzenie kwalifikacyjnych raportów
  • Tworzenie sprawozdań z badań, raportowanie występujących problemów
  • Współpraca z Inżynierami oprogramowania i Inżynierami elektronikami
  • Przeprowadzanie analizy najgorszego przypadku (Worst Case Analysis, FMEA)

  Jeśli jesteś osobą, która posiada:

  • Wykształcenie wyższe (elektronika lub pokrewne)
  • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w projektowaniu elektroniki
  • Doświadczenie zdobyte na podobnym stanowisku w przemyśle, najchętniej w branży automotive
  • Doświadczenie w przeprowadzaniu badań środowiskowych, testów EMC
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Zdolności analityczne. Systematyczność

  Oferujemy:

  • Dostęp do najnowszej wiedzy i technologii, umożliwiającej szerokie możliwości rozwoju zawodowego
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Stabilne zatrudnienie w profesjonalnym środowisku
  • Liczne Szkolenia
  • Dostęp do Funduszu Socjalnego
  • Prywatne ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twojej rodziny
  • Karta Multisport
  • Eleastyczne godziny pracy
  • Pracę w przyjaznej atmosferze

   

  http://www.merit-automotive.com/

  aplikuj

  OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MERIT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Krakowie, ul. Podole nr 60, 30-394 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000645031, NIP 6793136110, REGON 365794715 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane stanowisko.

  TAK ☐                                                                       NIE ☐

  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MERIT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Krakowie, ul. Podole nr 60, 30-394 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000645031, NIP 6793136110, REGON 365794715 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w przyszłości w okresie jednego roku od dnia udzielenia zgody.

  TAK ☐                                                                       NIE ☐

  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  KANDYDATÓW DO PRACY PRZEZ MERIT POLAND SP. Z O.O.

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” przedstawiamy Ci następujące informacje:

  CZĘŚĆ I

  INFORMACJE OGÓLNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
  • MERIT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
   w Krakowie, ul. Podole nr 60, 30-394 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000645031, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł w całości opłaconym, nr NIP 6793136110, REGON 365794715 (zwana dalej MERIT lub „my”).
  • Dane kontaktowe do nas:
  • Email: [email protected]
  1. Celem przetwarzania Twoich danych jest:
  • przeprowadzenie procesu rekrutacji do pracy u nas na wskazane przez Ciebie stanowisko, w tym ocena Twoich kompetencji, wiedzy i doświadczenia zawodowego.
  • Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe również w kolejnych procesach rekrutacji.
  1. Podstawami prawnymi przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są:
  • Nasze prawo do żądania określonych danych osobowych od kandydata do pracy wynikające z art. 22 1 §1 Kodeksu pracy (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
  • Twoja zgoda w zakresie w jakim udostępniasz nam dobrowolnie dane osobowe wykraczające poza zakres wynikający z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  1. Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym odbiorcom danych:
  • Osobom lub podmiotom dostarczającym nam usługi informatyczne, hostingowe, usługi wsparcia, usługi utrzymania infrastruktury technicznej, usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi innego doradztwa, podmiotom świadczącym usługi niezbędne w procesie rekrutacji.
  • Twoje dane osobowe możemy udostępnić innym spółkom z grupy kapitałowej, do której należymy, w szczególności Merit Automotive Electronics Systems, S.L.U. z siedzibą w Barcelonie, Avenida de Torrelles numbers 11-13, 08620, Sant Vicenç dels Horts, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Barcelony nr 45778, strona 132 B-498714.
  1. Informacja o możliwości przekazania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Norwegię i Liechtenstein):
  • Aktualnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  CZĘŚĆ II

  Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
  • Twoje dane osobowe udostępnione nam do celów rekrutacji będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz w razie nieprzedstawienia Ci oferty pracy, przez okres dwóch kolejnych miesięcy po tym dniu, na wypadek zmiany naszej decyzji i przedstawienia Ci oferty pracy.
  • Jeżeli wyraziłeś/aś na to odrębną zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywane w naszej bazie danych kandydatów do pracy przez okres roku lub do czasu wycofania Twojej zgody.
  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych; w tym do uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych.
  • Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia Twoich danych osobowych.
  • Prawo żądania ich usunięcia (przykładowo, gdy nie są one już niezbędne w celu rekrutacji, lub jeżeli wycofałaś/eś zgodę) oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.
  • Prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych – polegające na możliwości otrzymania od nas Twoich danych w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie komputerowym i żądaniu przesłania tych danych innemu administratorowi. Prawo to wykonamy, jeżeli będzie to technicznie możliwe i jeżeli będziemy przetwarzać Twoje dane za pomocą automatycznych środków przetwarzania.
  • Prawo wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli dzieliłeś/aś nam zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych wykraczających poza dane wskazane w przepisach prawa pracy; a nie możemy przetwarzać tych danych na innej podstawie prawnej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania, które miały miejsce przed dniem cofnięcia zgody. Zgodę możesz wycofać przesyłając nam stosowne żądanie na nasz adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1. W procesie rekrutacji do pracy, podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania na nasze żądanie danych, wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy, skutkować może pominięciem Twojej kandydatury do pracy i w rezultacie niezatrudnieniem u nas w firmie.
  2. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.