Niniejszy dokument zawiera informacje wynikające z realizacji obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

 I. Niniejszym jako kandydat do pracy w spółce FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w CV w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy i do zawarcia przyszłej umowy o pracę oraz jej realizacji.

 II. FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice, informuje, że zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Grzegorza Czula.

2. Przedstawicielem Administratora tj. spółki FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 jest: Pan Steven M. Quevedo, e-mail: [email protected]

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy, do zawarcia umowy o pracę oraz realizacji tej umowy.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 oraz osoby trzecie powiązane z administratorem umowami na realizacje określonych w statucie Spółki zadań.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

- na etapie rekrutacji: do czasu zakończenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż rok;

- na etapie realizacji umowy o pracę, w trakcie jej trwania i po zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez FLUOR S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”, w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych osobowych

b) Prawo do sprostowania danych osobowych

c) Prawo do uzupełnienia danych osobowych

d) Prawo do usunięcia danych (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”)

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

f) Prawo do przeniesienia danych

 

Jeśli Pani/Pan będzie chciał(a) skorzystać z praw wyżej wskazanych lub uzyskać dodatkowe informacje może Pani/Pan skontaktować z Administratorem na wybrany z poniższych sposobów:

a) pisemnie na adres: FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice;

b) pisząc na adres e-mail: [email protected];

c) telefonicznie pod nr tel.: 32 239 10 51.

Jeśli wystąpi Pani/Pan do Administratora z żądaniem w ramach któregokolwiek z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 III. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy oraz zawarcia przyszłej umowy o pracę. Jest Pani/Pan zobowiązany(na) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy wraz z wszystkimi dalszymi konsekwencjami z tego wynikającymi.

 

 

FLUOR S.A.

Inżynier Elektryk - Asystent Projektanta

FLUOR S.A. O firmie

FLUOR S.A.

Gliwice

Gliwice

top
Korporacja Fluor - jesteśmy globalnym liderem, który projektuje, buduje, zarządza i utrzymuje największe inwestycje na całym świecie. Fluor to ponad 56 tysięcy pracowników, w 81 krajach, na 6 kontynentach. Biuro w Gliwicach realizuje projekty przede wszystkim dla liderów rynku chemicznego, petrochemicznego, rafineryjnego, a także biotechnologicznego/farmaceutycznego.
 
W związku z rozwojem struktur organizacyjnych poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:
Inżynier Elektryk /Asystent Projektanta
Miejsce pracy: Gliwice

Podstawowy zakres obowiązków:

 • Praca w zespole projektowym pod kierunkiem inżyniera prowadzącego
 • Przygotowywanie schematów i planów 2D instalacji elektrycznych (m. in. zasilania i sterowania, oświetlenia, uziemienia, tras kablowych, schematów jedno i wielokreskowych) przy użyciu oprogramowania AutoCAD lub Microstation
 • Tworzenie modelu 3D instalacji elektrycznych, m. in. zasilania i sterowania (tras kablowych), urządzeń elektrycznych, instalacji oświetlenia, w środowisku Intergraph Smart® 3D lub Autodesk Revit®
 • Udział w przeglądach dokumentacji projektowej przygotowanej przez podwykonawców i dostawców
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji do zakupu urządzeń i materiałów elektrycznych oraz dokumentacji do pozwolenia na budowę
 • Współpraca z innymi branżami w obrębie realizowanego projektu

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (inżynier elektryk, elektrotechnik) lub status studenta ostatniego roku
 • Znajomość oprogramowania typu CAD oraz MS Office
 • Dobra znajomość języka angielskiego w zakresie technicznym
 • Nastawienie na podwyższanie swoich kwalifikacji i na ciągły rozwój
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenia w projektowaniu instalacji elektrycznych dla przemysłu
 • Znajomość międzynarodowych standardów i norm projektowania
 • Znajomość oprogramowania Intergraph Smart® 3D lub Revit®
 • Doświadczenie w tworzeniu zestawień materiałowych
 • Doświadczenie w pracy na etapie realizacji budowy

Oferujemy:

 • Elastyczne godziny pracy
 • Ciekawą pracę w dynamicznym środowisku, w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowych zespołach przy realizacji skomplikowanych projektów
 • Przyjazną atmosferę pracy w firmie o otwartej kulturze organizacyjnej, opartej na wspieraniu wymiany wiedzy i doświadczeń, jak również umożliwiającej szeroki rozwój zawodowy
 • Stałe wykorzystywanie w pracy nowoczesnych narzędzi projektowych
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (m. in.: Karta Multisport, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie wypoczynku, pracowniczy program emerytalny)

Zainteresowanych kandydatów zachęcamy do przesyłania
aplikacji za pomocą przycisku aplikuj:

aplikuj

Przed złożeniem aplikacji, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej

Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez FLUOR S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”, w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

bottom
Korporacja Fluor - jesteśmy globalnym liderem, który projektuje, buduje, zarządza i utrzymuje największe inwestycje na całym świecie. Fluor to ponad 56 tysięcy pracowników, w 81 krajach, na 6 kontynentach. Biuro w Gliwicach realizuje projekty przede wszystkim dla liderów rynku chemicznego, petrochemicznego, rafineryjnego, a także biotechnologicznego/farmaceutycznego.
 
W związku z rozwojem struktur organizacyjnych poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:
Inżynier Elektryk /Asystent Projektanta
Miejsce pracy: Gliwice

Podstawowy zakres obowiązków:

 • Praca w zespole projektowym pod kierunkiem inżyniera prowadzącego
 • Przygotowywanie schematów i planów 2D instalacji elektrycznych (m. in. zasilania i sterowania, oświetlenia, uziemienia, tras kablowych, schematów jedno i wielokreskowych) przy użyciu oprogramowania AutoCAD lub Microstation
 • Tworzenie modelu 3D instalacji elektrycznych, m. in. zasilania i sterowania (tras kablowych), urządzeń elektrycznych, instalacji oświetlenia, w środowisku Intergraph Smart® 3D lub Autodesk Revit®
 • Udział w przeglądach dokumentacji projektowej przygotowanej przez podwykonawców i dostawców
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji do zakupu urządzeń i materiałów elektrycznych oraz dokumentacji do pozwolenia na budowę
 • Współpraca z innymi branżami w obrębie realizowanego projektu

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (inżynier elektryk, elektrotechnik) lub status studenta ostatniego roku
 • Znajomość oprogramowania typu CAD oraz MS Office
 • Dobra znajomość języka angielskiego w zakresie technicznym
 • Nastawienie na podwyższanie swoich kwalifikacji i na ciągły rozwój
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenia w projektowaniu instalacji elektrycznych dla przemysłu
 • Znajomość międzynarodowych standardów i norm projektowania
 • Znajomość oprogramowania Intergraph Smart® 3D lub Revit®
 • Doświadczenie w tworzeniu zestawień materiałowych
 • Doświadczenie w pracy na etapie realizacji budowy

Oferujemy:

 • Elastyczne godziny pracy
 • Ciekawą pracę w dynamicznym środowisku, w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowych zespołach przy realizacji skomplikowanych projektów
 • Przyjazną atmosferę pracy w firmie o otwartej kulturze organizacyjnej, opartej na wspieraniu wymiany wiedzy i doświadczeń, jak również umożliwiającej szeroki rozwój zawodowy
 • Stałe wykorzystywanie w pracy nowoczesnych narzędzi projektowych
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (m. in.: Karta Multisport, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie wypoczynku, pracowniczy program emerytalny)

Zainteresowanych kandydatów zachęcamy do przesyłania
aplikacji za pomocą przycisku aplikuj:

Przed złożeniem aplikacji, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej

Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez FLUOR S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”, w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Ogłoszenie archiwalne