Inżynier Elektryk

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 15.04.2019
 • Ważna jeszcze 21 dni (do 15.05.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ISS Facility Services Polska wchodzi w skład międzynarodowej Grupy ISS, jednego z największych na świecie usługodawców w zakresie Facility Services. W Polsce firma działa od 1995 r. zatrudnia około 2500 pracowników.
  Podstawową działalnością ISS w Polsce jest kompleksowa obsługa obiektów.

  Dostarczamy usługi utrzymania czystości i higieny, usługi żywieniowe, office support oraz obsługę techniczną. Jesteśmy w obiektach biurowych, kompleksach handlowych, zakładach przemysłowych oraz w budynkach użyteczności publicznej.


  Inżynier Elektryk
  Miejsce pracy: Kraków
  17042019/KBI

  Zadania:

  • Zarządzanie działem obsługi infrastruktury technicznej obiektu przemysłowego
  • Wykonywanie okresowych przeglądów systemów i instalacji budynkowych (wentylacja, klimatyzacja, elektryka, sanitarne, HVAC)
  • Nadzór nad bieżącą, prawidłową eksploatacją obiektu
  • Zarządzanie podległym zespołem techników
  • Nadzór nad terminową realizacją przeglądów okresowych i gwarancyjnych
  • Przygotowanie i aktualizacja budżetu
  • Kontrola nad dokumentacją techniczną powykonawczą i eksploatacyjną m.in. przeglądami budowlanymi, gwarancjami, zezwoleniami
  • Bieżąca kontrola i weryfikacja faktur oraz dokumentacji pracowniczej
  • Monitorowanie postępu powierzonych zadań

  Wymagania:

  • Doświadczenie w obsłudze technicznej zakładu przemysłowego
  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: mechanika, elektryka, energetyka, automatyka, robotyka i inne pokrewne)
  • Znajomość maszyn, systemów elektroenergetycznych i systemu BMS
  • Uprawnienia SEP D+E
  • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
  • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne
  • Gotowość do pracy w systemie zmianowym

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Odpowiedzialne i rozwojowe stanowisko pracy
  • Unikalne i cenne doświadczenie zawodowe
  • Pracę w globalnej organizacji w międzynarodowym środowisku
  • Możliwość szkoleń i rozwijania kwalifikacji oraz awansu w strukturach firmy

  Administratorem Państwa danych osobowych jest ISS Facility Services z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034666, NIP 6761771576. Wszelkie dane administratora danych, informacje dotyczące przysługujących Państwu praw, celu i podstawy prawnej przetwarzania, okresu przez który dane będą przechowywane oraz wszelkie inne informacje zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), zostały opublikowane na stronie https://www.pl.issworld.com/ w zakładce Polityka prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką prywatności przed aplikowaniem na powyższe ogłoszenie

  Prosimy o dołączenie do przekazywanego CV poniższej klauzuli:
  „Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ISS Facility Services z o.o. z siedzibą w Warszawie do celów związanych z procesem rekrutacji. Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności spółek ISS opublikowaną na stronie https://www.pl.issworld.com/ i jestem świadom wszystkich kwestii uregulowanych w powyższej Polityce prywatności związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych, w tym okresu, przez jaki przechowywane będą moje dane osobowe oraz przysługujących mi praw, w tym prawa do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie”.
   
  Informujemy:
  „Administratorem Państwa danych osobowych jest ISS Facility Services z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034666, NIP 6761771576. Wszelkie dane administratora danych, informacje dotyczące przysługujących Państwu praw, celu i podstawy prawnej przetwarzania, okresu przez który dane będą przechowywane oraz wszelkie inne informacje zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), zostały zamieszczone w zakładce Polityka prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką prywatności przed przesłaniem nam swojej aplikacji”.