Ta oferta pracy jest nieaktualna od 5 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier HVAC

 • Kraków, małopolskie
 • Kierownik
 • 17.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ISS Facility Services Polska wchodzi w skład międzynarodowej Grupy ISS, jednego z największych na świecie usługodawców w zakresie Facility Services. W Polsce firma działa od 1995 r. zatrudnia około 2500 pracowników.
  Podstawową działalnością ISS w Polsce jest kompleksowa obsługa obiektów.

  Dostarczamy usługi utrzymania czystości i higieny, usługi żywieniowe, office support oraz obsługę techniczną.
  Jesteśmy w obiektach biurowych, kompleksach handlowych, zakładach przemysłowych oraz w budynkach użyteczności publicznej.
  Inżynier HVAC
  Miejsce pracy: Kraków

  Obowiązki:

  • Nadzór i planowanie prac związanych z okresowymi przeglądami urządzeń i instalacji HVAC na obiekcie
  • Nadzór nad bieżącymi zleceniami  prac związanych z usterkami i awariami instalacji i urządzeń HVAC
  • Zarządzanie podległym zespołem techników
  • Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dla instalacji  i urządzeń HVAC (baza CRO, książki serwisowe urządzeń)
  • Prowadzenie dokumentacji technicznej dla urządzeń HVAC
  • Przygotowywanie wymaganej dokumentacji oraz prowadzenie projektów inwestycyjnych związanych z instalacjami HVAC
  • Prowadzenie magazynu części zapasowych
  • Sporządzanie miesięcznych raportów wykonanych i planowanych prac
  • Tworzenie różnego  rodzaju analiz i zestawień
  • Planowanie budżetów CAPEX i OPEX dla instalacji i urządzeń HVAC

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne w obszarze Inżynieria Sanitarna, Wentylacja, Klimatyzacja, Chłodnictwo
  • Doświadczenie w eksploatacji urządzeń i instalacji HVAC (również w obiektach przemysłowych)
  • Wiedza praktyczna z zakresu działania i obsługi urządzeń HVAC
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami sanitarnymi bez ograniczeń – mile widziane
  • Skrupulatność, dokładność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i ustalania priorytetów zadań

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Odpowiedzialne i rozwojowe stanowisko pracy
  • Unikalne i cenne doświadczenie zawodowe
  • Pracę w globalnej organizacji w międzynarodowym środowisku
  • Możliwość szkoleń i rozwijania kwalifikacji oraz awansu w strukturach firmy

  Administratorem Państwa danych osobowych jest ISS Facility Services z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034666, NIP 6761771576. Wszelkie dane administratora danych, informacje dotyczące przysługujących Państwu praw, celu i podstawy prawnej przetwarzania, okresu przez który dane będą przechowywane oraz wszelkie inne informacje zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), zostały opublikowane na stronie https://www.pl.issworld.com/ w zakładce Polityka prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką prywatności przed aplikowaniem na powyższe ogłoszenie

  Prosimy o dołączenie do przekazywanego CV poniższej klauzuli:
  „Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ISS Facility Services z o.o. z siedzibą w Warszawie do celów związanych z procesem rekrutacji. Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności spółek ISS opublikowaną na stronie https://www.pl.issworld.com/ i jestem świadom wszystkich kwestii uregulowanych w powyższej Polityce prywatności związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych, w tym okresu, przez jaki przechowywane będą moje dane osobowe oraz przysługujących mi praw, w tym prawa do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie”.
   
  Informujemy:
  „Administratorem Państwa danych osobowych jest ISS Facility Services z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034666, NIP 6761771576. Wszelkie dane administratora danych, informacje dotyczące przysługujących Państwu praw, celu i podstawy prawnej przetwarzania, okresu przez który dane będą przechowywane oraz wszelkie inne informacje zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), zostały zamieszczone w zakładce Polityka prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką prywatności przed przesłaniem nam swojej aplikacji”.