Oferta pracy

Inżynier Hydrotechnik – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Sweco Consulting sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Sweco planuje i projektuje społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii i czystej wody. W Europie zatrudniamy 16 000 pracowników, oferując Klientom profesjonalną wiedzę i umiejętności przy realizacji każdego projektu. Co roku jesteśmy zaangażowani w inwestycje w 70 krajach na całym świecie.
 
SWECO Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu poszukuje specjalisty:
Inżynier Hydrotechnik – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

miejsce pracy: Trójmiasto

Wymagania:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót branży hydrotechnicznej, w tym w ramach kontraktów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC;
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej lub melioracyjnej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (jednak obejmujące swym zakresem budownictwo hydrotechniczne);
 • prawo jazdy kat. B;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);
 • dobra organizacja pracy, zaangażowanie, komunikatywność;
 • mile widziane doświadczenie w zakresie organizacji i kierowania zespołem inspektorów nadzoru.

Zakres obowiązków:

 • pełnienie obowiązków inspektora nadzoru ds. hydrotechnicznych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz warunkami kontraktu;
 • nadzór nad realizacją robót, obiektów i zadań wraz z dostawami urządzeń oraz usługami towarzyszącymi zadań;
 • współpraca z inwestorem, wykonawcą, nadzorem autorskim oraz podmiotami zewnętrznymi;
 • opiniowanie, weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz dokumentów wymaganych prawem i kontraktem oraz specyfikacjami;
 • kontrola zgodności wykonywanych robót z pozwoleniami, projektami i warunkami kontraktu oraz odbiory i weryfikacja rzeczowo – finansowa robót na budowie;
 • kontrola i odbiór materiałów, konstrukcji, urządzeń i aparatury dostarczanej na budowę pod kątem zgodności z dokumentacją projektową i kontraktem;
 • przeprowadzanie odbiorów technicznych robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, końcowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych, jak również dotyczących usunięcia wad oraz usterek;
 • prowadzenie i uczestnictwo w rozruchach maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów;
 • rozliczanie wykonania elementów robót, obiektów i zadań wraz z dostawami oraz usługami po ich odbiorach technicznych;
 • weryfikacja m.in. kosztorysów i dokumentacji, harmonogramów, technologii wykonania robót;
 • raportowanie zgodnie z wymogami kontraktu.
 
 
Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert zawierających CV za pomocą przycisku Aplikuj

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy