Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwane RODO o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Jakon Inwest sp. z o.o., ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 61 816 82 00, e-mail: [email protected],
 2. kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy pod adresem:

o   adres: ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne

o   e-mail: [email protected]

 1. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowisko Inżynier instalacji sanitarnych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej;
 2. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT, dostawcy usług hostingowych, osoby odpowiedzialne za rekrutację u Administratora i w spółkach z Grupy Jakon;
 3. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2023 r.
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Jakon Inwest sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach, które zostały określonych w art. 18 RODO.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 6. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Jakon Inwest sp. z o.o.;
 7. dane Kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.

 

Jakon Sp. z o.o.

Inżynier instalacji sanitarnych

Jakon Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Dąbrowa Górnicza, śląskie

 • Ważna jeszcze 14 dni
  do: 12 cze 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
top
Generalny Wykonawca i Deweloper
powierzchni mieszkaniowych i przemysłowych
poszukuje pracownika na stanowisko:
 
Inżynier instalacji sanitarnych
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych
 • doświadczenia na podobnym stanowisku minimum 1 rok
 • samodzielności i odpowiedzialności
 • łatwości nawiązywania kontaktów
 • umiejętności pracy w grupie

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • ciekawą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • ubezpieczenie grupowe
 • kartę Multisport

CV prosimy przesłać za pomocą przycisku aplikuj.

aplikuj
Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Jakon Inwest sp. z o.o. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowisko Inżynier instalacji sanitarnych”,

Generalny Wykonawca i Deweloper
powierzchni mieszkaniowych i przemysłowych
poszukuje pracownika na stanowisko:
 
Inżynier instalacji sanitarnych
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych
 • doświadczenia na podobnym stanowisku minimum 1 rok
 • samodzielności i odpowiedzialności
 • łatwości nawiązywania kontaktów
 • umiejętności pracy w grupie

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • ciekawą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • ubezpieczenie grupowe
 • kartę Multisport

CV prosimy przesłać za pomocą przycisku aplikuj.

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Jakon Inwest sp. z o.o. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowisko Inżynier instalacji sanitarnych”,

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Ogłoszenie archiwalne