Oferta pracy

Inżynier IT w Departamencie Informatyki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 20 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: 

Młodszy Inżynier IT/Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki 
Stanowisko pracy ds. analizy biznesowej i systemowej
Numer ref.: nr ref.: Analityk IT ARiMR/DI/18/21

Miejsce pracy: Warszawa/Lublin

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 8 osób/8 etatów – umowa o pracę

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (tworzenie specyfikacji wymagań),
 • przekładanie wymagań biznesowych na wymagania techniczne (współpraca z biznesem),
 • stosowanie standardów oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia dokumentacji analitycznej
 • identyfikacja czynników wpływających na proponowane rozwiązania uwzględniające aspekty integracji z innymi systemami,
 • zapewnianie zgodności rozwiązań teleinformatycznych z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi,
 • dokonywanie przeglądu zaprojektowanych rozwiązań oraz proponowanie usprawnień,
 • dokumentowanie funkcjonalności systemów i procesów IT i jej komponentów w ramach funkcjonujących standardów,
 • współuczestniczenie w procesach standaryzacyjnych obszaru wytwarzania i zarządzania systemami IT,
 • wsparcie w procesie testowania,
 • współpraca w zakresie tworzenia standardów systemów IT w organizacji z pozostałymi członkami zespołu.

Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne lub pokrewne)
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w roli analityka biznesowego lub systemowego
 • Znajomość UML i BPMN
 • Znajomość tworzenia zapytań SQL
 • Znajomość narzędzi typu CASE (np. Enterprise Architect)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność modelowania procesów biznesowych oraz wymagań (przypadki użycia, modele danych, diagramy stanów itd.)
Uwaga:

Na stanowisku Starszego inżyniera IT wymagany jest udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę. Znajomość metodyk oraz umiejętności będą weryfikowane w procesie rekrutacji na etapie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, poprzez rozwiązanie konkretnego problemu.

 
Wymagania pożądane:
 • Znajomość metodologii tworzenia systemów informatycznych i inżynierii oprogramowania
 • Znajomość relacyjnych baz danych
 • Znajomość User experience
 • Znajomość UML i BPMN potwierdzona certyfikatami
 • Doświadczenie w projektach realizowanych metodyką zwinną
 • Dbałość o szczegóły
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

 Dokumenty należy składać w terminie do: 17 maja 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/DI/18/21

                                                                                                                                                                                            osobiście:

Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: ARiMR/DI/18/21

 

lub mailowo na adres: [email protected]

z dopiskiem: ARiMR/DI/18/21

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Ogłoszenie archiwalne