Oferta pracy

Inżynier IT w Departamencie Informatyki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: 

Młodszy Inżynier IT/Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki 
Stanowisko pracy ds. analizy biznesowej i systemowej
Numer ref.: nr ref.: Architekt IT ARiMR/DI/17/21

Miejsce pracy: Warszawa/Lublin

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty – umowa o pracę  

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • projektowanie rozwiązań architektonicznych dla systemów,
 • tworzenie dokumentacji architektonicznej wytwarzanego oprogramowania w oparciu o narzędzie Enterprise Architect,
 • projektowanie sposobów integracji pomiędzy systemami utrzymywanymi wewnętrznie,
 • współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie integracji systemów oraz opiniowania dostarczanych przez nich rozwiązań technologicznych,
 • wypracowanie, wdrażanie i utrzymywanie dobrych praktyk w obszarze rozwoju oprogramowania.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne lub pokrewne)
 • co najmniej 2letnie doświadczenie w roli architekta IT
 • zdolność analitycznego myślenia
 • solidna znajomość UML oraz BPMN
 • znajomość narzędzi: Jira, Confluence, Enterprise Architect
 • znajomość standardu Archimate oraz frameworka TOGAF
 • znajomość relacyjnych baz danych (PostgreSQL, ORACLE)
 • znajomość bazy danych MongoDB
 • znajomość interfejsów integracyjnych (m.in. REST API, SOAP API, XML, WebService, Szyna danych) oraz aspektów i wzorców integracyjnych architektury SOA, ESB, EAI

Uwaga:

Na stanowisku Starszego inżyniera IT wymagany jest udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o    pracę. Znajomość metodyk oraz umiejętności będą weryfikowane w procesie rekrutacji na etapie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, poprzez rozwiązanie konkretnego problemu.

 
Wymagania pożądane:
 • dobra znajomość wzorców OOP, SOLID i projektowych
 • rozumienie pojęć, takich jak CQRS, mikrousługi, mikrofrontendy
 • znajomość rozwiązań z zakresu ETL, BI, CRM, hurtowni danych oraz zagadnień związanych z aplikacjami mobilnymi
 • znajomość zagadnień automatyzacji procesów (silniki BPM)
 • znajomość oraz doświadczenie w projektach migracyjnych do platform chmurowych
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • ciekawość i postawa „da się zrobić”
 • umiejętność klarownego formułowania i przekazywania koncepcji dotyczących projektowanych systemów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

 Dokumenty należy składać w terminie do: 17 maja 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: Architekt IT ARiMR/DI/17/21

                                                                                                                                                                                            osobiście:

Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: Architekt IT ARiMR/DI/17/21

 

lub mailowo na adres: [email protected]

z dopiskiem: Architekt IT ARiMR/DI/17/21

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Ogłoszenie archiwalne