Oferta pracy

Inżynier jakości

LEANN Stańczyk Spółka AkcyjnaO firmie

4 200‐5 700 zł brutto / mies.

LEANN Stańczyk Spółka Akcyjna

LEANN Stańczyk S.A. Hurtownia Stali

Słupsk

Prężnie rozwijająca się firma Leann Stańczyk S.A. w Słupsku poszukuje pracownika na stanowisko:  
Inżynier jakości

Wynagrodzenie: 4200,00 - 5700,00 zł brutto / miesiąc 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane w firmie produkcyjnej),
 • Praktyczna znajomość narzędzi jakościowych,
 • Zdolność analitycznego i logicznego myślenia,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.

Oferujemy:

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i dalszego rozwoju zawodowego,
 • Stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności.
 • Pracę w atmosferze wsparcia i partnerstwa,

Zakres obowiązków:

 • Kontrola jakości procesów produkcyjnych i wyrobu gotowego, nadzorowanie wykonywanych kontroli w firmie,
 • Wsparcie i pomoc dla działu produkcji w przypadku wystąpienia problemów jakościowych, oraz w prowadzeniu działań korygujących,
 • Bieżący kontakt z klientem w sprawach jakościowych,
 • Ustalanie i weryfikowanie standardów jakościowych wyrobów,
 • Rozwój i stabilizację Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze jakości,
 • Przeprowadzanie audytów produktu, procesu oraz nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi,
 • Zarządzanie reklamacjami, analiza ich przyczyn, koordynacja działań po reklamacyjnych,
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników produkcji i kontrolerów jakości,
 • Doskonalenie procesów dotyczących inspekcji wejściowej materiałów,
 • Przygotowanie dokumentacji jakościowej, raportów z analiz/defektów i podjętych działań,
 • Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula Zgody na CV

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LEANN STAŃCZYK SA W SŁUPSKU dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119 str.1), zwanym dalej RODO.

1.Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest LEANN STAŃCZYK SA z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. Portowa 15B.

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

-w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2018 poz.917 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

-w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wynikające z art. 22¹ Kodeksu Pracy, przekazanych w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji a po jej zakończeniu niezwłocznie usunięte, chyba że z aplikującym zostanie podjęta współpraca.

4.Informujemy o przysługującym Pani/Panu w każdym czasie prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

5. Podanie danych przez Panią/Pana w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak podstaw prawnych do uczestniczenia w procesie rekrutacji. Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.

6.Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni do przeprowadzenia procesu rekrutacji pracownicy Spółki, Zarząd oraz Sekretariat lub osoby upoważnione przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy.

7.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania ani przekazywane do Państw trzecich.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy