Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier Jakości

 • Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 22.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   top

  Collins Aerospace, jednostka United Technologies Corp. (NYSE: UTX), jest liderem w zakresie zaawansowanych technologicznie i inteligentnych rozwiązań dla globalnego przemysłu lotniczego i obronnego. Stworzona w 2018 roku przez połączenie UTC Aerospace Systems i Rockwell Collins, Collins Aerospace ma możliwości, kompleksową ofertę i doświadczenie, aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom klientów i wymaganiom szybko rozwijającego się globalnego rynku.

   

  W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Inżynier Jakości
  Miejsce pracy: Wrocław

  Jakie wyzwania czekają na Ciebie na nowym stanowisku?

  • Nadzorowanie systemu jakości zgodnie z normami AS9100, AS9110 oraz przepisami lotniczymi PART 145
  • Udział w projektach transferu produkcji
  • Wsparcie jakościowe obszaru produkcyjnego
  • Przeprowadzanie audytów wyrobu i Systemu Zarządzania Jakością
  • Udział w audytach klienta i jednostek certyfikujących
  • Raportowanie i monitoring wskaźników jakościowych
  • Monitorowanie i poprawa procesów
  • Obsługa reklamacji od klienta i do dostawców

  Co jest dla nas ważne?

  • Wykształcenie wyższe techniczne
  • Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym lub pokrewnym
  • Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji jakościowej
  • Wiedza z zakresu norm jakościowych
  • Znajomość narzędzi jakościowych takich jak: Diagram Ishikawy, 5Why, 8D etc
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Znajomość pakietu MS Office
  • Zdolności analityczne
  • Samodzielność w działaniu
  • Orientacja na realizację założonych celów
  • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku
  • Doświadczenie w pracy z klientem i dostawcą
  • Posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego będzie dodatkowym atutem
  • Uczestniczenie w projektach transferu produkcji będzie dodatkowym atutem
  • Wiedza z zakresu przepisów lotniczych (AS 9100, 9110, PART) będzie dodatkowym atutem

  Co oferujemy?

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Możliwość rozwoju zawodowego w prestiżowej branży lotniczej
  • Bezpośredni kontakt z wyposażeniem samolotów
  • Pracę w bezpiecznym środowisku
  • Odpowiedzialne i wymagające zadania
  • Prywatną opiekę medyczną (Luxmed)
  • Kartę Multisport
  • Pracowniczy Program Emerytalny
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji z uwzględnieniem aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych  w języku polskim oraz ewent. angielskim 
  (CV oraz list motywacyjny)
   
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 65-67, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268287, kapitał zakładowy 127.050.000,00 PLN, NIP 701-004-60-36, REGON 140756442 (dalej jako „Spółka”).
  1. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pana/Pani imię (imiona) i nazwisko; imiona Pana/Pani rodziców; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  1. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione w punkcie 2 powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
  1. Spółka może również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki należące do grupy United Technologies Corporation.
  1. Spółka może również ujawniać Pana/Pani dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, w tym usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne, ochrony.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 2 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.
  1. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo:
  a)     dostępu,
  b)     sprostowania,
  c)     usunięcia,
  d)     ograniczenia przetwarzania,
  e)     przeniesienia,
  f)      wniesienia sprzeciwu,
  g)     cofnięcia zgody na przetwarzanie
   
  Pana/Pani danych osobowych.
   
  1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.
  …………………………………
  …………………………………
   
  1. Przesłane przez Kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym oświadczeniem: 
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
   
  1. W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.