Ta oferta pracy jest nieaktualna od 12 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier - Kierownik Budowy

 • podlaskie
 • Kierownik
 • 09.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  top
  JMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
  GENERALNY WYKONAWCA BRANŻY BUDOWLANEJ
  Inżynier - Kierownik Budowy
  Teren działania: cała Polska

  Opis zadań:

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kierowanie budową.

  Praca na obszarze Polski.

  Nasze wymagania:

  • Wykształcenie wyższe – budownictwo (warunek konieczny),
  • Uprawnienia budowlane mile widziane,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Duża inicjatywa oraz samodzielność w planowaniu i realizacji zadań.

  Oferujemy:

  • Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
  • Atrakcyjne wynagrodzenie,
  • Samochód służbowy,
  • Benefity pozapłacowe,
  • Możliwość rozwoju zawodowego,
  • Pracę w zgranym zespole, w otoczeniu ludzi czerpiących radość z tego co robią.

  Aplikacje wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać za pomocą przycisku do aplikowania.

  aplikuj

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

   Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) (uodo) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest  JMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Skłodowskiej – Curie 89 B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000142042, o kapitale zakładowym w wysokości 266.000,00 zł, posiadająca REGON: 871639851, NIP: 8792342021
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: dokonania wyceny usługi, wykonania usługi,  rozpoznania reklamacji, przesyłania powiadomień e-mail dotyczących umowy, kontaktu telefonicznego i sms, wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat), badania satysfakcji z oferowanych usług, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, wykorzystywania cookies, administrowania stroną internetową w zakresie takich danych jak: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, numery telefonów, adres zamieszkania, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości, numer rachunku bankowego.
  3.Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f,   RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
  4.Jeżeli wyrazi Pan/i którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód przysługiwać będzie Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przesłanego listem poleconym na adres Administratora Danych lub w korespondencji e-mail na adres: [email protected] 
  5. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale koniecznie do zawarcia umowy/otrzymywania informacji handlowych.
  6. Przewidywane kategorie odbiorców danych: Zarząd, pracownicy Działu Przygotowania Produkcji, Działu  Ofertowania i Marketingu, Menadżerowie kontraktu, Kierownicy budów, Inżynierowie budów,  pracownicy magazynu,  Działu Księgowości, Kadr i Płac, BHP.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, oraz  prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
  8. Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych