Ta oferta pracy jest nieaktualna od 143 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier Konstruktor - Dział mechaniczny

 • Radom, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2018-06-26

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
   
  Inżynier Konstruktor  
  Dział mechaniczny
  Miejsce pracy: Radom


  Obowiązki:
   

  • Realizacja projektów w dziale mechanicznym
  • Opracowywanie koncepcji elementów maszyn
  • Modyfikacja istniejących modeli i rozwiązań
  • Tworzenie i weryfikacja dokumentacji technicznej 3 D


  Profil kandydata:
   

  • Wykształcenie wyższe o profilu mechanicznym
  • Znajomość programu SolidWorks
  • Doświadczenie w projektowaniu konstrukcji stalowych
  • Znajomość z zakresu obróbki metali
  • Dobra znajomość języka angielskiego


  Nasze zalety:
   

  • Sympatyczna atmosfera pracy
  • Stabilne warunki zatrudnienia, umowa o pracę
  • Pakiet socjalny: Prywatna opieka medyczna, karta Mulitsport, ubezpiecznie grupowe, świadczenie urlopowe
  • Liczne imprezy integracyjne
  Prosimy o dopisanie w życiorysie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”

  INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH (KANDYDACI)

  1. Administratorem danych osobowych jest NEXT GENERATION ENGINEERING POLAND sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul.  Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000264948 (REGON 020354320, NIP 8992578685), 71 7339900, e-mail: [email protected] 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a” oraz „b”. 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces rekrutacyjny, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych Administratora danych i mogą być wykorzystane do przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego w przyszłości. Imiona i nazwiska kandydatów oraz dane osobowe powstałe w trakcie procesu rekrutacyjnego, w postaci w szczególności rysunków mogą być wykorzystywane w prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej polegającej na projektowaniu. 4. Dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres przeprowadzania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu są przechowywane w bazie danych kandydatów przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Dane osobowe powstałe w trakcie procesu rekrutacyjnego, w postaci w szczególności rysunków wraz z imionami i nazwiskami kandydatów, będą przetwarzane w prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej przez okres użyteczności tych rysunków i innych podobnych danych powstałych w procesie rekrutacji. Kandydat nieodpłatnie przenosi na Administratora danych własność egzemplarzy utworów i autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów powstałych w procesie rekrutacji na wszystkich polach eksploatacji, w tym prawo do utrwalania utworów, korzystania, wprowadzania zmian, wprowadzania do obrotu. Nadzór autorski jest nieodpłatny. 5. Dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom grupy NG Group (podmiotom przetwarzającym) w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 9. Zasady przetwarzania danych osobowych na stronach internetowych Administratora danych zawiera polityka bezpieczeństwa zamieszczona na tych stronach internetowych. 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego. 11. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
   
   
   
  NG GROUP companies are providers of comprehensive engineering services, equipment and software solutions within the Product Development process for various industry sectors:
   
  Automotive
  Consumer Goods
  Public Transportation Vehicles
  Medical Equipment
  Heavy Equipment
  Production Equipment
   
  NG Engineering is the Polish part of NEA Group with more than 500 engineers and professionals in Germany, Poland and Czech Republik.
   
  Our Success is mainly built on the reliability and high degree of technical competence provided by our engineers.
   
  Would you like to be a part of NG?
   
  Apply now!
  Send your CV in English:

  Anna Chlebnikow-Pawluk

  Recruitment Manager

  T +48 728 490 894

   
   
  NG Engineering Sp.z.o.o
   
  ul. Św. Antoniego 2/4
  PL 50-073 Wrocław