Oferta pracy
KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób biorących udział w przeprowadzanej rekrutacji w Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska. Adres do korespondencji: ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 28 60 300, adres e-mail: [email protected] 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska lub adres e-mail: [email protected] 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 4. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w procesie rekrutacji nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o zatrudnienie w Lena Lighting S.A. 5. Udział w rekrutacji w Lena Lighting S.A. może odbyć się zdalnie za pomocą dostępnych narzędzi. W takich przypadkach dane osobowe (m.in.: wizerunek) są przetwarzane tylko i wyłącznie online, bez ich zapisywania. 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń. 8. Pani/Pan mają prawo do: a. sprostowania swoich nieprawidłowych danych b. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; c. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; e. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 9. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 10. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 180 dni od momentu rozpoczęcia i udziału Pani/Pana w procesie rekrutacji. W niektórych przypadkach Pani/Pana zgoda może dotyczyć także aplikowania na inne stanowiska w Lena Lighting S.A. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, lub do czasu cofnięcia wyrażenia zgody. 11. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inżynier Konstruktor ze znajomością SolidWorks

Lena Lighting S.A.

 • Środa Wielkopolska

  Środa Wielkopolska, wielkopolskie
 • ważna jeszcze 10 dni
  do: 07 lip 2022
 • umowa o pracę, kontrakt B2B
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • realizowanie projektów w branży oświetleniowej/elektrotechnicznej

 • konstruowanie, nadzorowanie, optymalizowanie, doskonalenie technicznie produktu - projektowanie i konstruowanie nowych opraw, bądź ich modernizacja

 • tworzenie i aktualizacje dokumentacji, rysunków technicznych oraz zmiany procesu i produktu

 • wsparcie i udział przy wdrażaniu projektów do produkcji

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie elektryki, elektrotechniki, mechatroniki, elektroniki lub pokrewne

 • doświadczenie w projektowaniu

 • umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji elektrycznej

 • bardzo dobra znajomość programu SolidWorks Elektrical

Mile widziane

 • znajomość j. angielskiego

 • wiedza z zakresu obróbki metalu oraz tworzyw sztucznych

To oferujemy

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji, obecnej na rynku od 30 lat

 • stabilne zatrudnienie i preferowaną formę zatrudnienia

 • współpracę z ekspertami branży elektrycznej i udział w ambitnych projektach

 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

 • Benefity

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • komfortowe miejsce pracy

Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje