Ta oferta pracy jest nieaktualna od 31 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier kontraktu

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Specjalista
 • 25.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  "SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO" sp. z o.o.

  Inżynier kontraktu

  Miejsce pracy: Szczecin

  Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie

  przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a,

  zatrudni  od 1 sierpnia 2019 rokuna stanowisku

  INŻYNIER  KONTRAKTU

  (umowa o pracę)

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe budowlane,
  • uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
  • doświadczenie w prowadzeniu inwestycji/robót budowlanych  i nadzorze nad wykonaniem robót budowlanych,
  • znajomość programów Excel i Word.

  Zakres obowiązków :

  • współpraca ze stanowiskiem ds. przygotowaniem inwestycji w okresie przygotowania inwestycji do realizacji,
  • prowadzenie inwestycji realizowanych przez Spółkę własnych, w ramach inwestorstwa zastępczego na zlecenie Gminy Miasto Szczecin i na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych ( remonty elewacji, termomodernizacja wraz z pracami towarzyszącymi ) w zakresie :
  • nadzoru nad prawidłowością realizacji zawartych umów z wykonawcami robót, nadzorem inwestorskim  i autorskim  i innych związanych z prowadzoną  inwestycją,
  • sprawdzanie kosztorysów budowlanych i dokumentacji projektowych,
  • uzgadnianie konieczności i zakresu robót dodatkowych,
  • współpraca z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego  w tym dostawcami mediów,  
  • przeprowadzenie odbiorów i uzyskanie niezbędnych dokumentów dla potrzeb przekazania obiektów do użytkowania,
  • znajomość przepisów  Prawa Budowlanego

   
  Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w remontach budynków oraz znajomość zasad dotyczących zamówień publicznych.

  Pisemne oferty zawierające: CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające ww. kwalifikacje, należy składać w Kancelarii w siedzibie spółki, w terminie do 07.06.2019 r.


  Na nadesłanych dokumentach należy umieścić treść następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przewarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”
   
  Informujemy jednocześnie, że Szczecińskie TBS spółka z o.o. będzie kontaktować się jedynie z wybranymi przez siebie oferentami, których poinformuje o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone oferty wraz z załącznikami przechowywane będą w siedzibie spółki przez okres jednego roku, a po tym czasie ulegną utylizacji, chyba, że oferent przed upływem powyższego terminu osobiście je odbierze.