Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk, tel. 58 350 11 00, e-mail: [email protected]

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub listownie na adres PKM S.A. ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym przepisami prawa pracy (art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy) przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 6 ust. 1 lit a RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, podanie innych danych jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Klauzule zgody:

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach proszę o umieszczenie w składanych dokumentach podpisanego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach przez okres 9 miesięcy.”

W przypadku gdy, z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) proszę o umieszczenie w składanych dokumentach podpisanego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”

 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

Inżynier koordynator ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.O firmie

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

Budowlanych 77

Gdańsk

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.

to największa inwestycja infrastrukturalna Samorządu Województwa Pomorskiego. Jako nowa, funkcjonująca od jesieni 2015 r. linia kolejowa, połączyła Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy oraz Metropolię Trójmiejską z Kaszubami. Miesięcznie korzysta z niej ponad 350 tys. pasażerów. Jako PKM odpowiadamy za utrzymanie wybudowanej przez siebie infrastruktury, po której jeżdżą pociągi najpopularniejszego trójmiejskiego przewoźnika – PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. i PolRegio Sp. z o.o. oraz za realizację nowych projektów inwestycyjnych.

obecnie poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko

top
Inżynier koordynator ds. przygotowania i realizacji inwestycji
Miejsce pracy: Gdańsk

Pracując na tym stanowisku w zespole przygotowującym i realizującym zadania inwestycyjne, na każdym etapie od przygotowania do rozliczenia będziesz odpowiedzialny/a m.in. za:

 • określanie potrzeb inwestycyjnych zgodnych ze strategicznymi kierunkami rozwoju Spółki,
 • udział w sporządzaniu dokumentacji przetargowej, udział w pracach komisji przetargowej,
 • udział w pozyskiwaniu warunków, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji,
 • udział w sporządzaniu i weryfikacji harmonogramów rzeczowo-finansowych prowadzonych inwestycji,
 • udział w opiniowaniu dokumentacji przygotowawczych i realizacyjnych (studiów wykonalności, dokumentacji projektowych) pod kątem wzajemnej koordynacji projektów oraz zapewnienia wymagań dla sieci kolejowej,
 • nadzór, monitorowanie i raportowanie postępu procesu inwestycyjnego,
 • identyfikację i analizę zagrożeń, wdrażanie działań mitygujących ryzyko,
 • udział w formułowaniu opinii i stanowisk Spółki względem jednostek i instytucji zewnętrznych,
 • bieżącą współpracę z jednostkami samorządowymi, urzędami, partnerami inwestycyjnymi.

Abyś mógł/-a dołączyć do naszego zespołu powinieneś/powinnaś spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane w specjalnościach: transport, budownictwo, inżynieria ruchu i pokrewnych,
 • znajomość tematyki budowy, utrzymania i eksploatacji sieci kolejowej,
 • doświadczenie w pracy w zespole projektowym realizującym zadania inwestycyjne (inwestor, biuro projektowe lub wykonawca), doświadczenie w koordynacji zadań i zdobywaniu decyzji administracyjnych,
 • znajomość procedur administracyjnych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych, znajomość prawa budowlanego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Mile będzie widziane jeżeli posiadasz:

 • znajomość zasad funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce,
 • znajomość zasad udzielania zamówień publicznych, warunków kontraktowych FIDIC,
 • uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.
Oferujemy:
 • pracę na pełnym etacie w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku i zorientowanej na nowe technologie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • nowoczesne środowisko pracy zapewniające warunki socjalne na wysokim poziomie,
 • przyjazną atmosferę,
 • dofinansowanie do kart Multisport.
 • udział w nowych projektach.
 

Dla dociekliwych:): https://www.facebook.com/PomorskaKolejMetropolitalna

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojej aplikacji, klikając „Aplikuj”

aplikuj

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.

to największa inwestycja infrastrukturalna Samorządu Województwa Pomorskiego. Jako nowa, funkcjonująca od jesieni 2015 r. linia kolejowa, połączyła Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy oraz Metropolię Trójmiejską z Kaszubami. Miesięcznie korzysta z niej ponad 350 tys. pasażerów. Jako PKM odpowiadamy za utrzymanie wybudowanej przez siebie infrastruktury, po której jeżdżą pociągi najpopularniejszego trójmiejskiego przewoźnika – PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. i PolRegio Sp. z o.o. oraz za realizację nowych projektów inwestycyjnych.

obecnie poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko

Inżynier koordynator ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Pracując na tym stanowisku w zespole przygotowującym i realizującym zadania inwestycyjne, na każdym etapie od przygotowania do rozliczenia będziesz odpowiedzialny/a m.in. za:

 • określanie potrzeb inwestycyjnych zgodnych ze strategicznymi kierunkami rozwoju Spółki,
 • udział w sporządzaniu dokumentacji przetargowej, udział w pracach komisji przetargowej,
 • udział w pozyskiwaniu warunków, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji,
 • udział w sporządzaniu i weryfikacji harmonogramów rzeczowo-finansowych prowadzonych inwestycji,
 • udział w opiniowaniu dokumentacji przygotowawczych i realizacyjnych (studiów wykonalności, dokumentacji projektowych) pod kątem wzajemnej koordynacji projektów oraz zapewnienia wymagań dla sieci kolejowej,
 • nadzór, monitorowanie i raportowanie postępu procesu inwestycyjnego,
 • identyfikację i analizę zagrożeń, wdrażanie działań mitygujących ryzyko,
 • udział w formułowaniu opinii i stanowisk Spółki względem jednostek i instytucji zewnętrznych,
 • bieżącą współpracę z jednostkami samorządowymi, urzędami, partnerami inwestycyjnymi.

Abyś mógł/-a dołączyć do naszego zespołu powinieneś/powinnaś spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane w specjalnościach: transport, budownictwo, inżynieria ruchu i pokrewnych,
 • znajomość tematyki budowy, utrzymania i eksploatacji sieci kolejowej,
 • doświadczenie w pracy w zespole projektowym realizującym zadania inwestycyjne (inwestor, biuro projektowe lub wykonawca), doświadczenie w koordynacji zadań i zdobywaniu decyzji administracyjnych,
 • znajomość procedur administracyjnych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych, znajomość prawa budowlanego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Mile będzie widziane jeżeli posiadasz:

 • znajomość zasad funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce,
 • znajomość zasad udzielania zamówień publicznych, warunków kontraktowych FIDIC,
 • uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.
Oferujemy:
 • pracę na pełnym etacie w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku i zorientowanej na nowe technologie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • nowoczesne środowisko pracy zapewniające warunki socjalne na wysokim poziomie,
 • przyjazną atmosferę,
 • dofinansowanie do kart Multisport.
 • udział w nowych projektach.
 

Dla dociekliwych:): https://www.facebook.com/PomorskaKolejMetropolitalna

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojej aplikacji, klikając „Aplikuj”

Ogłoszenie archiwalne