Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi pod adresem ul. Ul. Sobieskiego 42. 84 – 230 Rumia.

   2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

   4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

   5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji oraz przez okres 6 m-cy po jej zakończeniu.

   6. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

   7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia danych, (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art. 21 RODO), przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO).

   8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych klauzuli zgody:

   1. „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody Administratorowi Danych – Remontowa LNG Systems Sp. z o.o.. (ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia), na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych lub grupom tych odbiorców oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgody udzielam dobrowolnie.

   2. Oświadczam, że jako uczestnik procesu rekrutacji prowadzonego przez Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. zapoznałem/łam się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych, zrozumiałem/łam jej treść i przysługujące mi prawa oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i przez okres określonych odpowiednio w pkt. 3 i 5.”

Inżynier Obliczeniowiec

Remontowa LNG Systems Sp. z o.o.O firmie

 • Gdynia, pomorskie

 • Ważna 12 godzin
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
REMONTOWA LNG SYSTEMS Sp. z o.o.
to znany na świecie producent kompletnych systemów zasilania LNG, wymienników ciepła, zbiorników ciśnieniowych, kotłów dla przemysłu morskiego i lądowego. Z sukcesem działa na rynku krajowym jak i zagranicznym od 70 lat. Firma należy do grupy kapitałowej Remontowa Holding SA, największej grupy stoczniowej w Polsce zatrudniającej 7 tys. pracowników.
 
Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:
Inżynier Obliczeniowiec
Miejsce pracy: Rumia

Zakres zadań:

 • Wykonywanie obliczeń cieplnych, przepływowych oraz wytrzymałościowych wymienników, zbiorników oraz układów kriogenicznych
 • Opracowywanie ofert od strony technicznej,
 • Utrzymywanie kontaktów z jednostkami certyfikującymi,
 • Przygotowywanie specyfikacji materiałowych,
 • Archiwizacja i nadzór nad dokumentacją konstrukcyjną.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Minimum 3 letnie doświadczenie z zakresu obliczeń cieplnych, cieplno-przepływowych oraz wytrzymałościowych,
 • Wiedza z zakresu materiałoznawstwa, spawalnictwa
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
  w ramach umowy o pracę
 • Ciekawą pracę
  w dynamicznym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju zawodowego
 • Możliwość skorzystania
  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji
klikając w przycisk aplikowania.

 

 

 
REMONTOWA LNG SYSTEMS Sp. z o.o.
to znany na świecie producent kompletnych systemów zasilania LNG, wymienników ciepła, zbiorników ciśnieniowych, kotłów dla przemysłu morskiego i lądowego. Z sukcesem działa na rynku krajowym jak i zagranicznym od 70 lat. Firma należy do grupy kapitałowej Remontowa Holding SA, największej grupy stoczniowej w Polsce zatrudniającej 7 tys. pracowników.
 
Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:
Inżynier Obliczeniowiec
Miejsce pracy: Rumia

Zakres zadań:

 • Wykonywanie obliczeń cieplnych, przepływowych oraz wytrzymałościowych wymienników, zbiorników oraz układów kriogenicznych
 • Opracowywanie ofert od strony technicznej,
 • Utrzymywanie kontaktów z jednostkami certyfikującymi,
 • Przygotowywanie specyfikacji materiałowych,
 • Archiwizacja i nadzór nad dokumentacją konstrukcyjną.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Minimum 3 letnie doświadczenie z zakresu obliczeń cieplnych, cieplno-przepływowych oraz wytrzymałościowych,
 • Wiedza z zakresu materiałoznawstwa, spawalnictwa
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
  w ramach umowy o pracę
 • Ciekawą pracę
  w dynamicznym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju zawodowego
 • Możliwość skorzystania
  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji
klikając w przycisk aplikowania.
 

 

 

Ogłoszenie archiwalne