Informacja Administratora danych osobowych

 

Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem.

 1. Administratorami danych osobowych jest SMART PROJECT Rokicki Śliwka spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (60-474) przy ul. Zakopiańskiej 40/42/9, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422773, NIP 7811878786, REGON 302125920.
 2. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e‑mail [email protected] lub pisemnie na wyżej wskazany adres.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez Panią/Pana, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, wizerunku i innych danych przekazanych przez Panią/ Pana w CV oraz dokumentacji.
 4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO – tj. na podstawie zgody, która została wyrażona podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego, w celu realizacji procesu rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane:
  1. do 30 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego albo
  2. przez okres 12 miesięcy, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, chyba, że wcześniej zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług kadrowo-księgowych, prawnych, usług w zakresie HR i przeprowadzania i zarządzania rekrutacjami, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie. Może Pani/Pan w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres SMART Project Rokicki Śliwka Sp.j. ul. Zakopiańska 40/42/9, 60-474 Poznań. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Nie będziemy przekazywali Twoich danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
SMART Project

Inżynier Procesów i Technik Magazynowych (Solution Engineer)

SMART ProjectO firmie

 • małopolskie

 • Ważna jeszcze 12 dni
  do: 23 sie 2020
 • Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
top

Jesteśmy największą w Polsce firmą doradczą działającą na styku obszarów logistyki, zarządzania projektami, Lean Management i analityki biznesowej. Aktualnie wspieramy duże firmy produkcyjne i handlowe, dla których prowadzimy projekty mające na celu:

 • oszczędności w obszarze transportu
 • usprawnienie procesu magazynowego
 • usprawnienie procesu dostaw na linię produkcyjną
 • poprawę jakości planowania i prognozowania
 • podniesienie poziomu obsługi klienta
 • redukcję poziomu zapasów wyrobów i surowców

 

Jeżeli:

 • Nie chcesz się rozwijać
 • Nie jesteś kreatywny i ambitny
 • Nie chcesz osiągać wyznaczonych przez siebie celów

To nie jest praca dla Ciebie!

 

Poszukujemy osób na stanowisko:

Inżynier Procesów i Technik Magazynowych
(Solution Engineer)

Zakres obowiązków

 • Projektowanie magazynów z uwzględnieniem specyfiki oraz procesów logistycznych przedsiębiorstw
 • Wsparcie w procesie decyzyjnym o wyborze wariantu wdrożenia magazynu w tym także automatyki magazynowej
 • Koordynacja lub nadzór nad wdrożeniem nowych procesów magazynowych oraz nowych magazynów
 • Przygotowywanie prezentacji dla Członków Zarządu i Właścicieli Procesów
 • Prowadzenie spotkań w ramach realizacji projektu
 • Przygotowywanie analiz (głównie na bazie Excela), wniosków z obserwacji i wizualizacja wyników
 • Planowanie przebiegu projektu (planowanie spotkań, wydarzeń projektowych, nadzór nad harmonogramem)
 • Raportowanie wyników przebiegu projektu za pomocą platformy SharePoint
 • Efektywne zarządzenie Zespołem Projektowym

Kogo szukamy? Ludzi z pasją, spełniających następujące wymagania

 • Wiedza na temat technik magazynowania, wyposażenia magazynów oraz systemów automatyki magazynowej
 • Bardzo dobra znajomość procesów logistycznych (głównie magazynowych)
 • 3-5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownik Projektu, KAM lub podobnym
 • Znajomość metodyki projektowej (PRINCE2/DMAIC/AGILE)
 • Umiejętność komunikowania się, budowania i rozwijania relacji z Klientem (identyfikacja i zrozumienie potrzeb)
 • Doświadczenie i wiedza w obszarach: planowania i zarządzania zapasami oraz usprawniania procesów magazynowych
 • Mile widziane doświadczenie w kierowaniu pracami projektowymi z zakresu wdrażania nowych rozwiązań
 • Biegła znajomość pakietu MS Office
 • Biegła znajomość programu AutoCAD
 • Znajomość podstaw statystyki (MiniTab lub inny program statystyczny będzie dodatkowym atutem)
 • Umiejętność analizowania danych i tworzenia raportów w MS Excel
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do pracy na terenie całego kraju

Oferujemy

 • Szkolenie Wstępne umożliwiające zdobycie kluczowych umiejętności w pracy konsultanta, obejmujące m.in. savoire-vivre biznesowe, certyfikację DMAIC 6-sigma, podstawy mapowania, tworzenia software, komunikacji biznesowej oraz efektywności osobistej zgodnej z metodyką Getting Things Done,
 • Proces onboardingowy dotyczący zasad i procesów w Firmie,
 • Jasno określone ścieżki szkoleniowe obejmujące, finansowane przez Smart Project,
  60 szkoleń i certyfikacji dotyczących kompetencji IT, zarządzania projektami, zarządzania zespołem czy certyfikacji językowej British Council
 • Pomoc w przygotowaniu do certyfikacji oraz załatwianiu formalności dotyczących zapisów
  na szkolenia czy egzaminy
 • Pracę na pełen etat w oparciu o umowę współpracy (B2B)
 • Spersonalizowana i przejrzysta ścieżka rozwoju
 • Atrakcyjny system motywacyjny
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach certyfikujących
 • Prywatna opieka medyczna
 • Sprzęt (laptop, telefon, oprogramowanie)
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do SMART PROJECT Rokicki Śliwka spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (60-474) przy ul. Zakopiańskiej 40/42/9, zgadzasz się na przetwarzanie przez SMART PROJECT sp. j. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Aplikując do nas prosimy o zawarcie w przesłanej dokumentacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jesteśmy największą w Polsce firmą doradczą działającą na styku obszarów logistyki, zarządzania projektami, Lean Management i analityki biznesowej. Aktualnie wspieramy duże firmy produkcyjne i handlowe, dla których prowadzimy projekty mające na celu:

 • oszczędności w obszarze transportu
 • usprawnienie procesu magazynowego
 • usprawnienie procesu dostaw na linię produkcyjną
 • poprawę jakości planowania i prognozowania
 • podniesienie poziomu obsługi klienta
 • redukcję poziomu zapasów wyrobów i surowców

 

Jeżeli:

 • Nie chcesz się rozwijać
 • Nie jesteś kreatywny i ambitny
 • Nie chcesz osiągać wyznaczonych przez siebie celów

To nie jest praca dla Ciebie!

 

Poszukujemy osób na stanowisko:

Inżynier Procesów i Technik Magazynowych
(Solution Engineer)

Zakres obowiązków

 • Projektowanie magazynów z uwzględnieniem specyfiki oraz procesów logistycznych przedsiębiorstw
 • Wsparcie w procesie decyzyjnym o wyborze wariantu wdrożenia magazynu w tym także automatyki magazynowej
 • Koordynacja lub nadzór nad wdrożeniem nowych procesów magazynowych oraz nowych magazynów
 • Przygotowywanie prezentacji dla Członków Zarządu i Właścicieli Procesów
 • Prowadzenie spotkań w ramach realizacji projektu
 • Przygotowywanie analiz (głównie na bazie Excela), wniosków z obserwacji i wizualizacja wyników
 • Planowanie przebiegu projektu (planowanie spotkań, wydarzeń projektowych, nadzór nad harmonogramem)
 • Raportowanie wyników przebiegu projektu za pomocą platformy SharePoint
 • Efektywne zarządzenie Zespołem Projektowym

Kogo szukamy? Ludzi z pasją, spełniających następujące wymagania

 • Wiedza na temat technik magazynowania, wyposażenia magazynów oraz systemów automatyki magazynowej
 • Bardzo dobra znajomość procesów logistycznych (głównie magazynowych)
 • 3-5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownik Projektu, KAM lub podobnym
 • Znajomość metodyki projektowej (PRINCE2/DMAIC/AGILE)
 • Umiejętność komunikowania się, budowania i rozwijania relacji z Klientem (identyfikacja i zrozumienie potrzeb)
 • Doświadczenie i wiedza w obszarach: planowania i zarządzania zapasami oraz usprawniania procesów magazynowych
 • Mile widziane doświadczenie w kierowaniu pracami projektowymi z zakresu wdrażania nowych rozwiązań
 • Biegła znajomość pakietu MS Office
 • Biegła znajomość programu AutoCAD
 • Znajomość podstaw statystyki (MiniTab lub inny program statystyczny będzie dodatkowym atutem)
 • Umiejętność analizowania danych i tworzenia raportów w MS Excel
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do pracy na terenie całego kraju

Oferujemy

 • Szkolenie Wstępne umożliwiające zdobycie kluczowych umiejętności w pracy konsultanta, obejmujące m.in. savoire-vivre biznesowe, certyfikację DMAIC 6-sigma, podstawy mapowania, tworzenia software, komunikacji biznesowej oraz efektywności osobistej zgodnej z metodyką Getting Things Done,
 • Proces onboardingowy dotyczący zasad i procesów w Firmie,
 • Jasno określone ścieżki szkoleniowe obejmujące, finansowane przez Smart Project,
  60 szkoleń i certyfikacji dotyczących kompetencji IT, zarządzania projektami, zarządzania zespołem czy certyfikacji językowej British Council
 • Pomoc w przygotowaniu do certyfikacji oraz załatwianiu formalności dotyczących zapisów
  na szkolenia czy egzaminy
 • Pracę na pełen etat w oparciu o umowę współpracy (B2B)
 • Spersonalizowana i przejrzysta ścieżka rozwoju
 • Atrakcyjny system motywacyjny
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach certyfikujących
 • Prywatna opieka medyczna
 • Sprzęt (laptop, telefon, oprogramowanie)
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do SMART PROJECT Rokicki Śliwka spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (60-474) przy ul. Zakopiańskiej 40/42/9, zgadzasz się na przetwarzanie przez SMART PROJECT sp. j. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Aplikując do nas prosimy o zawarcie w przesłanej dokumentacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ogłoszenie archiwalne