R/11/2020
* Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

1. ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222, (dalej: ANWIL S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ANWIL S.A. służy następujący adres email: [email protected]. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) zawarcie i wykonanie Umowy, do której – niniejsza klauzula informacyjna – stanowi odrębne oświadczenie,
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
3. Podstawą prawną przetwarzania przez ANWIL S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
a) wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
b) wypełnianie obowiązków prawnych  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, związanych z płaceniem podatków.
c) prawnie usprawiedliwiony interes ANWIL S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ANWIL S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz usługi archiwizacji.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy.
6. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ANWIL S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ANWIL S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ANWIL S.A. może zrealizować to prawo, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ANWIL S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ANWIL S.A.

Inżynier procesów produkcyjnych w Obszarze Produkcji Nawozów

ANWIL S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

ANWIL S.A.

Toruńska 222

Włocławek

top

ANWIL to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN  należąca do grona największych, najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce i odgrywająca istotną w rolę w Wielkiej Syntezie Chemicznej. Od pół wieku – korzenie działalności Firmy sięgają 1966 roku - jest jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Firma jest liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych i przewodzi krajowemu rynkowi PCW, jako jedyna firma w Polsce produkując suspensyjny polichlorek winylu (nazwa handlowa: POLANVIL). Spółka znajduje się w czołówce europejskich producentów PCW i nawozów  mineralnych eksportując swoje produkty do niemal 40 państw na świecie.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Inżynier procesów produkcyjnych w Obszarze Produkcji Nawozów
Numer ref.: R/11/2020
Miejsce pracy: Włocławek
Ważne do: 05.06.2020

 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę, będąc odpowiedzialnym za:

 • nadzorowanie procesów technologicznych
 • bilansowanie produkcji
 • wprowadzanie nowych rozwiązań technologiczno – technicznych
 • szkolenia pracowników w zakresie obsługi nowych technologii
 • działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa procesowego
 • rozwiązywanie zakłóceń na instalacjach
 • prowadzenie zadań inwestycyjnych
 • prowadzenie dokumentacji i zapisów systemu zarządzania jakością, środowiskiem

 

Pracując u nas możesz liczyć na:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • bogaty pakiet socjalny i medyczny
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych: szkolenia, konferencje, kursy językowe
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
 • dynamiczne środowisko pracy
 • przejrzystą ścieżkę awansu wewnątrz organizacji

 

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub chemiczne
 • mile widziane doświadczenie w obszarach produkcyjnych
 • profesjonalizm i współpraca w realizacji powierzonych zadań
 • umiejętność analizowania i wyciągania wniosków
 • sumienność i dyscyplina pracy
 • samodzielność w działaniu
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
bottom

ANWIL to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN  należąca do grona największych, najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce i odgrywająca istotną w rolę w Wielkiej Syntezie Chemicznej. Od pół wieku – korzenie działalności Firmy sięgają 1966 roku - jest jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Firma jest liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych i przewodzi krajowemu rynkowi PCW, jako jedyna firma w Polsce produkując suspensyjny polichlorek winylu (nazwa handlowa: POLANVIL). Spółka znajduje się w czołówce europejskich producentów PCW i nawozów  mineralnych eksportując swoje produkty do niemal 40 państw na świecie.

Inżynier procesów produkcyjnych w Obszarze Produkcji NawozówNumer ref.: R/11/2020

 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę, będąc odpowiedzialnym za:

 • nadzorowanie procesów technologicznych
 • bilansowanie produkcji
 • wprowadzanie nowych rozwiązań technologiczno – technicznych
 • szkolenia pracowników w zakresie obsługi nowych technologii
 • działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa procesowego
 • rozwiązywanie zakłóceń na instalacjach
 • prowadzenie zadań inwestycyjnych
 • prowadzenie dokumentacji i zapisów systemu zarządzania jakością, środowiskiem

 

Pracując u nas możesz liczyć na:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • bogaty pakiet socjalny i medyczny
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych: szkolenia, konferencje, kursy językowe
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
 • dynamiczne środowisko pracy
 • przejrzystą ścieżkę awansu wewnątrz organizacji

 

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub chemiczne
 • mile widziane doświadczenie w obszarach produkcyjnych
 • profesjonalizm i współpraca w realizacji powierzonych zadań
 • umiejętność analizowania i wyciągania wniosków
 • sumienność i dyscyplina pracy
 • samodzielność w działaniu
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
Ważne do: 05.06.2020

Ogłoszenie archiwalne