Inżynier Procesu

 • Ameryka (pow. olsztyński), warmińsko-mazurskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 20.08.2019
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 19.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Inżynier Procesu
  Miejsce pracy: Ameryka (pow. olsztyński)
  AM_PROCESS_07/2019

  Witaj w FIEGE!

   

  Grupa FIEGE jest jednym z największych dostawców zintegrowanych usług logistycznych w Europie. W Polsce jesteśmy obecni od ponad 20 lat, a z naszych innowacyjnych rozwiązań korzystają znane, europejskie i światowe marki z branży modowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej i dóbr konsumenckich.

   

   

  Co nas łączy z Zalando Lounge?

   

  Potrzeba pracy sporej grupy osób, by modne ubrania i dodatki trafiły do klientów największego w Europie klubu zakupowego Zalando Lounge, należącego do platformy Zalando, z którą FIEGE współpracuje od wielu lat. To między innymi dzięki naszej codziennej pracy Zalando gwarantuje ponad 27 milionom swoich klientów w Europie obsługę zamówień na najwyższym poziomie i przede wszystkim na czas! W tym roku, w Ameryce k. Olsztynka, razem z Zalando Lounge otworzyliśmy kolejne centrum logistyczne, w którym zatrudniamy już ponad 300 osób.

   

  W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i kwalifikacji,
  • bezpłatną prywatą opiekę medyczną oraz możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie,
  • dofinansowanie do obiadów w naszej kantynie,
  • kartę sportową/kartę kulturalną/dofinansowanie do przedszkola – Ty wybierasz, bo nie wszyscy lubimy to samo,
  • programy rozwojowe.

  Opis stanowiska:

   

  Głównym celem jest zapewnienie intensywnego wsparcia dla działu operacyjnego w celu optymalizacji procesów logistycznych pod względem czasu, kosztów, ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy poprzez zadania m.in.

  • tworzenie symulacji procesów logistycznych i obliczanie wydajności procesów oraz ich opłacalności,
  • optymalizacja istniejących procesów takich jak cykle magazynowe, rozmieszczenie towaru itp.,
  • wsparcie przy wdrażaniu projektów mających na celu rozwój rozbudowę naszego Centrum Dystrybucyjnego
  • monitorowanie procesów logistycznych i inicjowanie zmian,
  • analizowanie danych operacyjnych oraz wyników symulacji za pomocą narzędzi informatycznych
  • wdrażanie oraz rozwój kultury i narzędzi Lean Management.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe inżynierskie (preferowane kierunki techniczne np.: inżyniera produkcji, mechatronika itp.),
  • doświadczenie na stanowisku inżyniera produkcji lub inżyniera procesów,
  • znajomość inżynierii procesowej i zarządzania projektami,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

  Fiege E-com North, CD Zalando, Ameryka 30, Olsztynek

  [email protected]

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege e-Com North Sp. z o. o.
   z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa;
  2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
  3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege e-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, jak również do klientów Fiege e-Com North Sp. z o. o., w związku
   z realizacją umów na rzecz tych klientów;
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege e-Com North Sp. z o. o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.