Oferta pracy
Prosimy o zawarcie w CV poniższych klauzul: Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW Lublin Sp. z o.o. w zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym procesie rekrutacyjnym. Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW Lublin Sp. z o.o. zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku. Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych, przez MW Lublin Sp. z o.o., w procesie rekrutacyjnym. * niepotrzebne usunąć Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów. W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest polska spółka Grupy CLN - MW Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-209) przy ulicy Mełgiewskiej 7/9 (dalej MW Lublin) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Generalny. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Dariusza Auguścika, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected] 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie - Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Art.6 ust.1 lit. a) RODO. 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku. 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej CLN (np. MW Italia), do której należy Administrator, a także podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inżynier Procesu

MW Lublin Sp. z o.o.

 • Lublin

  Lublin, lubelskie
 • ważna jeszcze 16 dni
  do: 22 gru 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowanie i ciągłe weryfikowanie poprawności ustawień maszyn na przydzielonym obszarze

 • Analizowanie problemów, reagowanie na zakłócenia procesu i optymalizowanie procesu poprzez proponowanie i wprowadzanie usprawnień w zakresie ustawień maszyn

 • Definiowanie standardów dla procesów technologicznych

 • Przeprowadzanie prób technologicznych

 • Sporządzanie raportów z przebiegu oraz monitorowanie wskaźników produkcji

 • Tworzenie dokumentacji technologicznej, instrukcji stanowiskowych, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników

 • Promowanie koncepcji Lean Manufacturing za pomocą narzędzi i metodologii (Kaizen, 5S)

 • Przygotowanie, uruchamianie i wdrażanie maszyn oraz narzędzi do produkcji

 • Wspieranie produkcji i utrzymania ruchu w rozwiązywaniu problemów technicznych, identyfikowanie obszarów do poprawy, rekomendowanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: Inżynieria produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn)

 • Umiejętność czytania rysunku technicznego

 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi

 • Znajomość narzędzi optymalizacji procesu produkcji związane z Lean Manufacturing takie jak: SMED, 5S, FIFO, KANBAN

 • Znajomość narzędzi służących do rozwiązywania problemów (5WHY, Diagram ISHIKAWY, PARETO)

 • Nastawienie na rozwiązywanie problemów

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Dobra znajomość MsExcel

 • Znajomość języka angielskiego

 • Mile widziane doświadczenie w branży automotive lub znajomość tej branży

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w międzynarodowej firmie

 • Możliwość nabycia doświadczenia oraz odbycia specjalistycznych szkoleń zawodowych

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do świąt i wypoczynku)

 • Dofinansowanie do wybranej formy benefitu (opieka medyczna, pakiet sportowy, ubezpieczenie grupowe)

 • Paczki mikołajkowe dla dzieci

 • Imprezy integracyjne i pikniki rodzinne

MW Lublin Sp. z o.o.

MW Lublin Sp. z o.o. – jesteśmy firmą działająca w przemyśle motoryzacyjnym, zajmująca się produkcją felg stalowych do samochodów osobowych i dostawczych. Wchodzimy w skład grupy kapitałowej CLN.

Przewiń do profilu firmy