Oferta pracy

Inżynier Procesu

BMI Braas Sp. z o.o.O firmie

BMI Braas Sp. z o.o.

Bydgoska 17

Płońsk

Kogo szukamy:

Szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za usprawnianie procesów produkcyjnych dachówek, dążąc do nieustannej ich poprawy. Osoba na tym stanowisku będzie współpracować z wieloma osobami, szczególnie z zespołem produkcyjnym. Powinna cechować się skrupulatnością, dokładnością i umiejętnością rozwiązywania problemów.

INŻYNIER PROCESUNumer ref.: Kod ref.: INŻ.

Główne zadania:

 • Usprawnianie i optymalizacja procesów produkcyjnych pod kątem poprawy wydajności, efektywności, ergonomii, bezpieczeństwa i jakości
 • Wdrażanie narzędzi Lean w ramach programu Factory Excellence
 • Współpraca z Technical Center
 • Prowadzenie analiz jakościowych, sesji „Problem Solving” oraz warsztatów SMED
 • Opracowanie dokumentacji technicznej dla maszyn i urządzeń oraz instrukcji
 • Nadzór nad programem wspomagającym utrzymanie ruchu
 • Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu poprawy jakości i efektywności
 • Koordynacja systemu sugestii KAIZEN

Kwalifikacje i doświadczenie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie na stanowisku inżyniera w przemyśle/ produkcji min. 2 lata
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość narzędzi Lean Manufacturing
 • Znajomość standardów i narzędzi jakościowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o przesłanie: listu motywacyjnego, CV oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych za pomocą przycisku aplikuj.

Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, zamieszczonego w CV zdjęcia (wizerunku) oraz innych danych zawartych w CV na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego na stanowisko Inżynier Procesu, co będzie wpływać na bardziej efektywne jego przeprowadzenie w tym ułatwienie komunikacji z Pracodawcą.

Na podstawie Art. 81 ust.1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

a) administratorem moich danych osobowych jest BMI Braas Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Wschodnia 26, 45-449, nr KRS 0000097246, a podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne;

b) moje dane zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana;

c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

d) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem przetworzenie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

e) moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;

f) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

h) jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele;

i) wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia potencjalnego pracodawcy z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania

j) potencjalny pracodawca nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.


lub adres firmy:
BMI Braas Sp. z o.o. 
ul. Wschodnia 26
45-449 Opole

www.monier.pl

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy