ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Salamander Window & Door Systems S.A. z siedzibą we Włocławku 87-800, Al. Kazimierza Wielkiego 6A (dalej „Administrator”), kontakt: [email protected] lub na ww. adres siedziby.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód również:

1)      dla celów przyszłych rekrutacji,

2)      dla celów rekrutacji na inne stanowiska, podobne do oferowanego,

- zależnie od tego, jaką zgodę Państwo wyrazili.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1)      W zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy – obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2)      W przypadku wyrażenia którejkolwiek z dodatkowych zgód, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celów w niej określonych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych jest upoważniony personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane:

1)      w zakresie ogłoszenia, na które Państwo odpowiadają – do czasu zakończenia procesu rekrutacji,

2)      w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji – dane przechowywane będą przez okres 1 roku,

3)      w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów rekrutacji na inne stanowiska, podobne do oferowanego – dane przechowywane będą przez okres 6 miesięcy.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie realizacji przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na ww. adres e-mail.

DLACZEGO PODAJĄ PAŃSTWO SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nim udziału. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI I PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Salamander Window & Door Systems S.A.

Inżynier Procesu

Salamander Window & Door Systems S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Salamander Window & Door Systems S.A.

Aleja Kazimierza Wielkiego 6A

Włocławek

top

Salamander Window & Door Systems S.A. lider w branży ekstruzji PCW, produkujący wyroby o najwyższym poziomie technicznym i jakościowym, w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje osoby na stanowisko:

Inżynier Procesu

Miejsce pracy: Włocławek

Zadania

 • Ocena, analiza, szacowanie oraz realizacja technicznych oraz organizacyjnych usprawnień w produkcji profili PVC
 • Monitorowanie wszystkich etapów procesu produkcyjnego 
 • Identyfikacja nieprawidłowości występujących w procesie produkcyjnym i wdrażanie działań korygujących
 • Zapewnienie wyposażenia i jego instalacja w fabryce
 • Współpraca przy wdrażaniu nowych projektów i procesów 
 • Prowadzenie zarządzania zmianą w usprawnianiu procesów
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji procesów technicznych (FMEA, instrukcje procesowe, instrukcje pracy, TPM)
 • Rozwiązywanie bieżących problemów występujących podczas produkcji
 • Analiza źródeł i przyczyn powstawania odpadu produkcyjnego, wadliwej produkcji, wad jakościowych w celu ich ograniczenia
 • Podnoszenie wydajności procesu produkcyjnego
 • Podnoszenie produktywności i potencjałów procesów i maszyn (automatyzacja, kontrola procesów w układach zamkniętych)
 • Digitalizacja procesów produkcyjnych
 • Współtworzenie, wdrażanie wskaźników KPI, raportowanie
 • Ścisła współpraca z brygadzistami i kierownikami z różnych działów produkcyjnych
 • Świadomość złożoności procesów oraz zrozumienie wzajemnych współzależności
 • Odpowiedzialność za wdrożenie i praktyczne stosowanie algorytmów CIP
 • Szkolenie załogi z systemu zarządzania LEAN, KAIZEN i przekazywanie wiedzy na temat ciągłego doskonalenia

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie kierunkowe np.: mechanizacja, mechatronika, elektryka, tworzywa sztuczne lub powiązane
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie i wiedza z zakresu inżynierii procesowej w obszarze produkcji z tworzyw sztucznych
 • Umiejętność prowadzenia projektów, jak również planowanie i analiza procesów produkcyjnych
 • Znajomość i posługiwanie się dokumentacją techniczną i znajomość procesów w produkcji masowej
 • Gruntowna wiedza i udokumentowane kompetencje z zakresu LEAN, KAIZEN, 5S, TPM, SMED, Kanban, analizy źródeł 8D, FMEA, 6 Sigma
 • Doświadczenie w procesie automatyzacji i procesach produkcji przemysłowej, fachowość i doświadczenie w cyfryzacji (digitalizacji) byłyby dodatkowym atutem
 • Znajomość j. niemieckiego lub/i angielskiego mile widziane
 • Biegłość w obsłudze pakietu Microsoft Office, znajomość AutoCAD będą dodatkowym atutem
 • Świadomość wagi jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa jak również kierowanie się zdrowym rozsądkiem
 • Doświadczenie w procesie ekstruzji będzie dodatkowym atutem, natomiast w ekstruzji profili PVC byłoby wartością idealną
 • Znajomość i umiejętność tworzenia dokumentacji procesowej
 • Proaktywne działanie, energiczność, umiejętność zarządzania czasem i pracą własną, wysokie zdolności komunikacyjne, współpraca z załogą
 • Zaangażowanie w pracę, zorientowanie na cel, innowacyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Podejście z inicjatywą, entuzjazm

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy
  o pracę od pierwszego dnia
 • pracę
  w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • wypłata
  zawsze w terminie
 • rozbudowany system premiowy (premie miesięczne i roczna)
 • możliwość rozwoju zawodowego, który zaowocuje zwiększeniem wynagrodzenia
 • szkolenia i kursy zawodowe
 • pożyczki z ZFŚS
 • świadczenia z ZFŚS dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Bożego Narodzenia
 • prywatna opieka medyczna
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • dofinansowanie do karnetów sportowych (basen, siłownia )
 • bilety do kina
 • przydzielenie mentora
  na etapie wdrożenia od pierwszego dnia pracy
 • ciągła opieka HR Business Partnera

Szukasz pracy we Włocławku? Masz wątpliwości, że czegoś nie potrafisz? Wszystkiego Ciebie nauczymy! Zatrudnij się u nas!

Film prezentacyjny o naszej firmie znajdziesz tu:

Zapraszamy również do obejrzenia filmiku o naszym zespole:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku Aplikuj.

Przesyłając dokumenty aplikacyjne wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez Salamander Window & Door Systems S.A. z siedzibą we Włocławku 87-800, Al. Kazimierza Wielkiego 6A, w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

 

Jeśli chcą Państwo wziąć udział również w przyszłych naszych rekrutacjach, prosimy, aby w swojej aplikacji zawarli Państwo poniższą zgodę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Salamander Window & Door Systems S.A. w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

 

Jeśli są Państwo zainteresowani innymi, pokrewnymi stanowiskami pracy oferowanymi przez naszą Spółkę, odpowiadającymi Państwa kwalifikacjom, prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Salamander Window & Door Systems S.A. w celu wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych na inne, podobne stanowisko pracy.”

 

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać każdą z wyrażonych zgód, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

bottom

Salamander Window & Door Systems S.A. lider w branży ekstruzji PCW, produkujący wyroby o najwyższym poziomie technicznym i jakościowym, w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje osoby na stanowisko:

Inżynier Procesu

Zadania

 • Ocena, analiza, szacowanie oraz realizacja technicznych oraz organizacyjnych usprawnień w produkcji profili PVC
 • Monitorowanie wszystkich etapów procesu produkcyjnego 
 • Identyfikacja nieprawidłowości występujących w procesie produkcyjnym i wdrażanie działań korygujących
 • Zapewnienie wyposażenia i jego instalacja w fabryce
 • Współpraca przy wdrażaniu nowych projektów i procesów 
 • Prowadzenie zarządzania zmianą w usprawnianiu procesów
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji procesów technicznych (FMEA, instrukcje procesowe, instrukcje pracy, TPM)
 • Rozwiązywanie bieżących problemów występujących podczas produkcji
 • Analiza źródeł i przyczyn powstawania odpadu produkcyjnego, wadliwej produkcji, wad jakościowych w celu ich ograniczenia
 • Podnoszenie wydajności procesu produkcyjnego
 • Podnoszenie produktywności i potencjałów procesów i maszyn (automatyzacja, kontrola procesów w układach zamkniętych)
 • Digitalizacja procesów produkcyjnych
 • Współtworzenie, wdrażanie wskaźników KPI, raportowanie
 • Ścisła współpraca z brygadzistami i kierownikami z różnych działów produkcyjnych
 • Świadomość złożoności procesów oraz zrozumienie wzajemnych współzależności
 • Odpowiedzialność za wdrożenie i praktyczne stosowanie algorytmów CIP
 • Szkolenie załogi z systemu zarządzania LEAN, KAIZEN i przekazywanie wiedzy na temat ciągłego doskonalenia

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie kierunkowe np.: mechanizacja, mechatronika, elektryka, tworzywa sztuczne lub powiązane
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie i wiedza z zakresu inżynierii procesowej w obszarze produkcji z tworzyw sztucznych
 • Umiejętność prowadzenia projektów, jak również planowanie i analiza procesów produkcyjnych
 • Znajomość i posługiwanie się dokumentacją techniczną i znajomość procesów w produkcji masowej
 • Gruntowna wiedza i udokumentowane kompetencje z zakresu LEAN, KAIZEN, 5S, TPM, SMED, Kanban, analizy źródeł 8D, FMEA, 6 Sigma
 • Doświadczenie w procesie automatyzacji i procesach produkcji przemysłowej, fachowość i doświadczenie w cyfryzacji (digitalizacji) byłyby dodatkowym atutem
 • Znajomość j. niemieckiego lub/i angielskiego mile widziane
 • Biegłość w obsłudze pakietu Microsoft Office, znajomość AutoCAD będą dodatkowym atutem
 • Świadomość wagi jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa jak również kierowanie się zdrowym rozsądkiem
 • Doświadczenie w procesie ekstruzji będzie dodatkowym atutem, natomiast w ekstruzji profili PVC byłoby wartością idealną
 • Znajomość i umiejętność tworzenia dokumentacji procesowej
 • Proaktywne działanie, energiczność, umiejętność zarządzania czasem i pracą własną, wysokie zdolności komunikacyjne, współpraca z załogą
 • Zaangażowanie w pracę, zorientowanie na cel, innowacyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Podejście z inicjatywą, entuzjazm

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy
  o pracę od pierwszego dnia
 • pracę
  w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • wypłata
  zawsze w terminie
 • rozbudowany system premiowy (premie miesięczne i roczna)
 • możliwość rozwoju zawodowego, który zaowocuje zwiększeniem wynagrodzenia
 • szkolenia i kursy zawodowe
 • pożyczki z ZFŚS
 • świadczenia z ZFŚS dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Bożego Narodzenia
 • prywatna opieka medyczna
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • dofinansowanie do karnetów sportowych (basen, siłownia )
 • bilety do kina
 • przydzielenie mentora
  na etapie wdrożenia od pierwszego dnia pracy
 • ciągła opieka HR Business Partnera

Szukasz pracy we Włocławku? Masz wątpliwości, że czegoś nie potrafisz? Wszystkiego Ciebie nauczymy! Zatrudnij się u nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku Aplikuj.

Przesyłając dokumenty aplikacyjne wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez Salamander Window & Door Systems S.A. z siedzibą we Włocławku 87-800, Al. Kazimierza Wielkiego 6A, w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

 

Jeśli chcą Państwo wziąć udział również w przyszłych naszych rekrutacjach, prosimy, aby w swojej aplikacji zawarli Państwo poniższą zgodę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Salamander Window & Door Systems S.A. w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

 

Jeśli są Państwo zainteresowani innymi, pokrewnymi stanowiskami pracy oferowanymi przez naszą Spółkę, odpowiadającymi Państwa kwalifikacjom, prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Salamander Window & Door Systems S.A. w celu wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych na inne, podobne stanowisko pracy.”

 

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać każdą z wyrażonych zgód, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ogłoszenie archiwalne