Oferta pracy

Inżynier Produkcji

Cargotec Poland Sp. z o.o./ HIABO firmie

Cargotec Poland Sp. z o.o./ HIAB

Metalowa 2

Stargard

Firma Hiab jest światowym liderem w dziedzinie przeładunku drogowego, inteligentnych usług oraz zintegrowanych rozwiązań. Oferta najlepszych w swojej klasie urządzeń do przeładunku firmy Hiab obejmuje żurawie cargo marki HIAB, EFFER i ARGOS, żurawie leśne i recyklingowe LOGLIFT i JONSERED, podwieszane wózki widłowe MOFFETT i PRINCETON, bramowce i hakowce MULTILIFT, jak również platformy załadunkowe ZEPRO, DEL i WALTCO. Czerpiąc z 75 lat wspaniałej historii, firma Hiab, jako pionier w branży, stawia sobie za zadanie utrzymanie pozycji preferowanego partnera i dostawcy rozwiązań oraz kształtowanie przyszłości inteligentnego przeładunku. www.hiab.com Hiab jest częścią Cargotec Corporation. www.cargotec.com
OFERTA PRACY
Poszukujemy kandydatów na stanowisko
Inżynier Produkcji
Prosimy o dopisanie w treści CV następującej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę dla Cargotec Poland Sp. z o.o., WOO Hiab z siedzibą w Stargardzie 73-102, przy ul. Stalowej 2, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
 
  1. Administratorem danych osobowych jest Cargotec Poland Sp. z o.o.  z siedzibą Stargardzie (73-102), ul. Stalowa 2 („HIAB”).
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres e-mail [email protected]
  3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności zgodnie z RODO oraz zgodnie z innymi wydanymi na jego podstawie polskimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w związku z ochroną danych osobowych.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek ).
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy od daty zakończenia procesu bieżącej rekrutacji.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie bieżącej rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy