Ta oferta pracy jest nieaktualna od 153 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier Projektant ds. Procesowych

 • Gliwice, śląskie
 • Specjalista
 • 16.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Korporacja Fluor – jesteśmy globalnym liderem, który projektuje, buduje, zarządza i utrzymuje największe inwestycje na całym świecie. Fluor to ponad 56 tysięcy pracowników, w 81 krajach, na 6 kontynentach.

  Biuro w Gliwicach realizuje projekty przede wszystkim dla liderów rynku chemicznego, petrochemicznego, rafineryjnego a także biotechnologicznego/farmaceutycznego.

   

  W związku z rozwojem struktur organizacyjnych poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

  Inżynier Projektant ds. Procesowych
  Miejsce pracy: Gliwice

  Podstawowy zakres obowiązków:

  • Definiowanie zakresu i sporządzanie wycen godzinowych prac projektowych.
  • Ustalenie budżetu i harmonogramu prac.
  • Opracowywanie koncepcji technologicznych, projektów bazowych i technicznych procesów w branży chemicznej i petrochemicznej z uwzględnieniem rozwiązań najbardziej optymalnych pod względem efektywności oraz bezpieczeństwa technicznego.
  • Wykonywanie obliczeń procesowych, hydraulicznych, opracowywanie bilansów masowych i cieplnych, przygotowywanie specyfikacji dla aparatów i urządzeń.
  • Aktywne wsparcie dla branży Bezpieczeństwa Procesowego, uczestniczenie w spotkaniach technicznych oraz przeglądach bezpieczeństwa HAZOP/HAZID.
  • Nadzorowanie i wspieranie asystentów i młodszych projektantów.
  • Prowadzenie uzgodnień z klientem oraz innymi branżami.

  Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane z zakresu Inżynierii Procesowej i aparatury chemicznej, Technologii chemicznej, Inżynierii Środowiska.
  • 8 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu dużych projektów dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego lub rafineryjnego.
  • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (język techniczny).
  • Gotowość do odbywania delegacji służbowych.
  • Ekspercka wiedza z zakresu tworzenia dokumentacji procesowo-technologicznej oraz znajomość aktualnych norm i przepisów (ASME, API, ATEX, NFPA, PN-EN).
  • Doświadczenie zdobyte we wszystkich fazach projektu, zarówno dotyczącego realizacji nowych obiektów, jak i projektu typu revamp (feasibility studies, conceptual design, front-end design, detail engineering, plant commissioning).
  • Umiejętność współpracy z innymi w celu realizacji powierzonych zadań oraz sprawnego komunikowania się na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej.
  • Znajomość symulatorów procesowych jak: Chemcad, PRO II, Aspen bądź oprogramowania inżynieryjnego jak np. HTRI będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy:

  • Ciekawą pracę w dynamicznym środowisku, w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
  • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowych zespołach przy realizacji skomplikowanych projektów.
  • Przyjazną atmosferę pracy w firmie o otwartej kulturze organizacyjnej, opartej na wspieraniu wymiany wiedzy i doświadczeń, jak również umożliwiającej szeroki rozwój zawodowy.
  • Stałe wykorzystywanie w pracy nowoczesnych narzędzi projektowych.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie.
  • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (m. i: Karta Multisport, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie wypoczynku, pracowniczy program emerytalny, elastyczne godziny pracy).
  aplikuj

  Zainteresowanych kandydatów zachęcamy do przesyłania aplikacji (CV oraz LM) poprzez uzupełnienie formularza online, wystarczy kliknąć przycisk "Aplikuj".

   

  Przed złożeniem aplikacji, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej

   

  Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:
  „Zgadzam się na przetwarzanie przez FLUOR S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”,
  w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  bottom

  Niniejszy dokument zawiera informacje wynikające z realizacji obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

   I. Niniejszym jako kandydat do pracy w spółce FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w CV w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy i do zawarcia przyszłej umowy o pracę oraz jej realizacji.

   II. FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice, informuje, że zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Grzegorza Czula.

  2. Przedstawicielem Administratora tj. spółki FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 jest: Pan Steven M. Quevedo, e-mail: [email protected]

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy, do zawarcia umowy o pracę oraz realizacji tej umowy.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 oraz osoby trzecie powiązane z administratorem umowami na realizacje określonych w statucie Spółki zadań.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  - na etapie rekrutacji: do czasu zakończenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż rok;

  - na etapie realizacji umowy o pracę, w trakcie jej trwania i po zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez FLUOR S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”, w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  a) Prawo dostępu do danych osobowych

  b) Prawo do sprostowania danych osobowych

  c) Prawo do uzupełnienia danych osobowych

  d) Prawo do usunięcia danych (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”)

  e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  f) Prawo do przeniesienia danych

   

  Jeśli Pani/Pan będzie chciał(a) skorzystać z praw wyżej wskazanych lub uzyskać dodatkowe informacje może Pani/Pan skontaktować z Administratorem na wybrany z poniższych sposobów:

  a) pisemnie na adres: FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice;

  b) pisząc na adres e-mail: [email protected];

  c) telefonicznie pod nr tel.: 32 239 10 51.

  Jeśli wystąpi Pani/Pan do Administratora z żądaniem w ramach któregokolwiek z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

  g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   III. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy oraz zawarcia przyszłej umowy o pracę. Jest Pani/Pan zobowiązany(na) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy wraz z wszystkimi dalszymi konsekwencjami z tego wynikającymi.