Inżynier projektu

 • łódzkie
 • Specjalista
 • 16.05.2019
 • Ważna jeszcze 24 dni (do 15.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kim jesteśmy?

  Jesteśmy liderem rynku drogeryjnego. Nasze sklepy otwieramy w całej Polsce, natomiast swoją centralę mamy w Łodzi. Wraz z rozwojem naszej sieci i otwieraniem co doku nowych sklepów rozbudowujemy poszczególne działy w centrali, aby jeszcze sprawniej realizować biznesowe założenia Rossmanna.

  Kogo szukamy?            

  Obecnie poszukujemy osób na stanowisko 

  Inżynier projektu
  Miejsce pracy: cała Polska

  Obowiązki:

  • Stała współpraca z administracją budowlaną w zakresie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień , pozwoleń i decyzji;
  • Bieżąca kontrola projektów inwestycyjnych;
  • Współpraca z projektantami, wykonawcami i urzędami w zakresie realizacji projektów;
  • Opracowywanie kosztorysów, tworzenie rysunków technicznych;
  • Sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót;
  • Tworzenie zapytań ofertowych i ich analiza;
  • Tworzenie i analizowanie harmonogramu prac oraz raportów;
  • Sporządzanie oraz przechowywanie dokumentacji technicznej;
  • Uczestnictwo w odbiorach technicznych.

  Wymagania:

  • Znajomość przepisów prawa budowlanego i KPA w powiązaniu z procesem inwestycyjnym;
  • Wykształcenie wyższe – inżynier budownictwa;
  • Posiadanie uprawnień budowlanych będzie atutem;
  • Umiejętność kosztorysowania uproszczonego w budownictwie i korzystania z dostępnych cenników( Sekocenbud, Błyskawica itp.);
  • Prawo jazdy kat. B;
  • Umiejętność obsługi komputera (OFFICE, AUTCAD, programy kosztorysowe);
  • Duża dyscyplina wewnętrzna;
  • Odporność na stres, mobilność, umiejętność myślenia analitycznego.

  Zatrudnionym osobom oferujemy:

  • Pracę dla lidera w swojej branży i zaufanej marki wielu Polaków;
  • Umowę o pracę;
  • Niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, telefon, laptop;
  • Rozwój kompetencji i satysfakcję z codziennej pracy;
  • Bogaty pakiet socjalny.

  Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROSSMANN SDP Sp. z o.o.. z siedzibą w Łodzi (91-222), przy ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: 470755007, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Rossmann SDP Sp. z o.o. i nie będą przekazywane do podmiotów trzecich. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poszukiwaniu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.