Ta oferta pracy jest nieaktualna od 22 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier Projektu

 • Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski), dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-03-29

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Hi-P Poland to spółka wchodząca w skład międzynarodowego koncernu Hi-P International z siedzibą w Singapurze, która działa na rynku światowym od 1980 roku, w sektorze telekomunikacyjnym, komputerowym, medycznym, motoryzacyjnym i elektronicznym. Na rynku polskim jesteśmy obecni od 2005 roku. W Hi–P Poland zajmujemy się produkcją najwyższej jakości elementów z tworzyw sztucznych, montażem kontraktowym małego AGD oraz produkcją części dla branży motoryzacyjnej.
   
  Do naszego Zespołu poszukujemy:

  Inżynier Projektu

   Nr ref. 19/19

  Miejsce pracy: Wrocław (okolice), Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski)

  Co oferujemy?

  • Liczne wyzwania i ciekawe projekty;
  • Pracę w międzynarodowym środowisku;
  • Zatrudnienie w stabilnej firmie produkcyjnej na podstawie umowy o pracę;
  • Pakiet świadczeń socjalnych.

  Czego od Ciebie oczekujemy?

  • Wykształcenia wyższego technicznego;
  • Znajomości standardów branży motoryzacyjnej;
  • Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
  • Dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności MS Excel);
  • Umiejętności pracy samodzielnej oraz pracy zespołowej;
  • Gotowości do zagranicznych podróży służbowych;
  • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności koordynowania kilku projektów jednocześnie.

   

  Dodatkowo cenimy sobie:

  • Doświadczenie z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych;
  • Obsługę oprogramowania technicznego CAD.

  Jakie zadania czekają na Ciebie?

  • Zarządzanie projektami i zespołami projektowymi dla klientów z branży automotive, ATM (bankomaty) oraz małego AGD;
  • Stała współpraca z klientami w zakresie realizacji projektów (przygotowywanie ofert kosztowych, analiza technologiczna, dobór procesów i rozwiązań, doradztwo techniczne);
  • Przygotowanie planu projektu wraz z założeniami, budżetem i harmonogramem;
  • Zarządzanie ryzykiem projektu i reagowanie na sytuacje awaryjne;
  • Uruchamianie nowych projektów we współpracy z innymi działami firmy, koordynowanie prac zespołów projektowych;
  • Prowadzenie dokumentacji projektowej.

  Jak aplikować?

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w pliku PDF, opisanego wg wzoru: Nazwisko_Imię_CV wraz z podaniem numeru ref. w temacie wiadomości.

   

  Dziękujemy za Twoją aplikację, każda jest przez nas analizowana. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez   Hi-P Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Magazynowej 8, 55-040 Kobierzyce, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko zawarte w ogłoszeniu”.

  Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie i pozostali w kontakcie, umieść w aplikacji dodatkową zgodę:

   

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Hi-P Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Magazynowej 8, 55-040 Kobierzyce na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami pod adresem:
  [email protected]

  bg
  bottom

  Na podstawie art. 13 RODO informuję, iż:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hi-P Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Magazynowa 8 (tel. 71 71 00 505).

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji, a następnie (w przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji) w celu zatrudnienia.

  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest:

  1)       art. 221 Kodeksu pracy w zakresie podania: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;

  2)       cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanych z zatrudnieniem, w szczególności z koniecznością możliwości skontaktowania się z Panem/Panią w razie potrzeby: numer telefonu lub adres e-mail;

  3)       wyraźna zgoda wyrażona w klauzuli zamieszczonej w CV w zakresie wszystkich innych podanych danych, takich jak np.: zdjęcie, zainteresowania, umiejętności, adres e-mail, numer telefonu.

  Podanie przez Panią/ Pana imienia (imion) i nazwiska, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, adresu e-mail lub numeru telefonu w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania w/w danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego a CV zostanie zniszczone.

  W przypadku umieszczenia w CV danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda (np. zdjęcie) i braku wyraźnej zgody (stosowanej klauzuli) w CV o zgodzie na przetwarzanie takich danych, CV nie będzie mogło zostać rozpatrzone i zostanie zniszczone.

  Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, których podstawą jest zgoda w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  Ponadto ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana, dane z CV zostaną wykorzystane do czynności związanych z zatrudnieniem, o których szczegółowo zostanie Pani/Pan wtedy poinformowany.

  Za Pani/Pana zgodą w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.

  Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani nie będą transferowane do krajów trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

  Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez   Hi-P Poland Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Magazynowa 8 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko zawarte w ogłoszeniu”.

  Jeśli wyraża Pani/ Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dołączenie dodatkowej zgody o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Hi-P Poland Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Magazynowa 8 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

  Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.