Ta oferta pracy jest nieaktualna od 151 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier Robót

 • kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 2018-10-22

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  JWW Invest S.A.

  JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach jest firmą, której głównym profilem działalności są usługi prowadzone na rynku energetyki zawodowej i przemysłowej oraz na rynku konstrukcji stalowych i rurociągów.

  JWW Invest S.A. posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008, certyfikowany przez TUV CERT oraz uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie: modernizacji, montażu, napraw kotłów parowych, wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przemysłowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.

  Inżynier Robót

  Zakres obowiązków :

  • przygotowanie, realizacja i rozliczanie zleconych prac na budowach krachowych oraz zagranicznych,
  • organizacja przedwykonawcza budowy,
  • prowadzenie dokumentacji budowlanej,
  • sporządzanie sprawozdań z wykonania i zaawansowania robót,
  • opracowywanie planu potrzeb materiałowych i sprzętowych,
  • koordynacja prac budowy,
  • kontrola terminowości i jakości wykonanych prac.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek – energetyka, inżynieria materiałowa,
  • doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku,
  • znaczącym atutem będzie znajomość j. niemieckiego,
  • gotowość do pracy w delegacji,
  • bardzo dobra organizacja i kontrola pracy własnej,
  • inicjatywa i samodyscyplina,
  • zdolność rozwiązywania problemów.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • interesując zadania umożliwiające zdobycie oraz rozwijanie doświadczenia zawodowego,
  • pracę w młodym i dynamicznym zespole specjalistów,
  • benefity pozapłacowe (możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia i dofinansowanie do karty sportowej),
  • zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do JWW Invest S.A. z siedzibą w KAtowicach przy ul. Rolnej 43b (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Obowiązek informacyjny w stosunku do kandydatów do pracy:

  „Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Rolnej 43 b (dalej: „Administrator”).
  2. Dane kontaktowe Administratora: +48(32) 203 60 48, [email protected]
  • Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1. w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym kodeksu pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  2. do celu rekrutacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. w celu przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  4. w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  5. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim udzielono zgody – do czasu wycofania zgody.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  8. służbom, z usług których Administrator korzysta podczas procesu zatrudnienia, tj.: świadczącym usługi doradcze, personalne, informatyczne, teleinformatyczne, audytowe,.
  9. innym odbiorcom, tj.: partnerom handlowym, Poczcie Polskiej SA, firmom kurierskim.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
  • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić udziału w procesie rekrutacji.”

  „W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza dopuszczalny zakres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa niezbędne jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli wyraża Pan/Pani taką zgodę prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych wykraczających poza dopuszczalny zakres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa””

  „Jeżeli Pani/Pana kandydatura (podane dane osobowe) mają być brane pod uwagę także w przyszłych rekrutacjach niezbędne jest wyrażenie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyraża Pan/Pani taką zgodę prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych także w przyszłych rekrutacjach””

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.