Inżynier Robót

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 19.06.2019
 • Ważna jeszcze 3 dni (do 19.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ZABERD S.A.-firma z ponad 25 letnim doświadczeniem w branży drogowej ,
       świadcząca usługi z zakresu zimowego oraz letniego utrzymania dróg
  oznakowania poziomego i pionowego dróg,
  aktualnie poszukuje do swojego zespołu pracownika na stanowisko:
  Inżyniera Robót
  (Miejsce pracy –Wrocław)

   

  Zakres obowiązków:

  • sprawowanie bieżącego nadzoru nad zespołem pracowników i podwykonawców realizujących roboty drogowe
  •  odbiór oraz kontrola wykonywanych prac pod względem ilości, jakości oraz założonych terminów

  Od kandydatów oczekujemy: 

  • wykształcenia min. średnie kierunkowego (preferowane wyższe o specjalizacji drogowej)
  • 2 letniego doświadczenia w pracach na budowie
  • znajomości obsługi MS Office
  • posiadania prawa jazdy kat. B

  Pracownikom oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę wsparte systemem motywacyjnym
  • samochód służbowy
  • prywatną opiekę medyczną
  • perspektywę długoletniej współpracy

  Osoby zainteresowane ofertą pracy i spełniające kryteria określone w wymaganiach prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz z klauzulą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz.926 ze zmianami)”

  Ponadto informujemy, że:
  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych.

  Osoby zainteresowane ofertą pracy i spełniające kryteria określone w wymaganiach prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) wraz z następującą klauzulą:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZABERD S.A. z siedzibą we Wrocławiu   w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty/technika ds. utrzymania dróg. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.
   • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZABERD S.A w celu przeprowadzenia innych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w ZABERD S.A w szczególności postępowań rekrutacyjnych na takie samo stanowisko lub stanowisko zbliżone. Przyjmuję do wiadomości, że zostałem poinformowany, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia mojego zgłoszenia pod uwagę w innych przyszłych procesach rekrutacyjnych.
   Ponadto informujemy, że:
   W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 
   W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych.