Ta oferta pracy jest nieaktualna od 2 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier Rozruchu

 • opolskie
 • Specjalista
 • 20.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  SBB ENERGY SA prowadzi działalność w sektorze energetyki i przemysłu, a od kilku lat jest liderem we wprowadzaniu nowych technologii w polskiej energetyce. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług oferowanych Spółkę, od rozruchów po innowacyjne usługi technologiczne, prace kontraktowe są realizowane dla polskich firm energetycznych oraz światowych koncernów a pracownicy są obecni w elektrowniach i elektrociepłowniach na całym świecie. Spółka współpracuje także ze środowiskiem naukowym, w szczególności z przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej, Śląskiej oraz AGH. 

  Inżynier Rozruchu
  (specjalizacja: mechanika / elektroenergetyka / automatyka)
  Miejsce pracy: cała Polska

  Będziesz odpowiedzialny/a za:

  • kontrolę kompletności i prawidłowości montażu instalacji i urządzeń z rysunkiem technicznym;
  • opracowywanie procedur prób i testów rozruchowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
  • sporządzanie protokołów z przebiegu prób i testów rozruchowych;
  • uruchamianie oraz testowanie maszyn, urządzeń i instalacji na obiektach energetycznych/przemysłowych u Klienta;
  • sprawdzanie i testowanie systemów sterowania oraz zabezpieczeń urządzeń technologicznych;
  • nadzór nad prawidłową pracą urządzeń oraz instalacji;
  • rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych
   w czasie prowadzenia rozruchu;
  • opracowywanie sprawozdań z przebiegu prób technicznych.

  Nasze wymagania to:

  • wykształcenie wyższe techniczne (specjalizacje: mechanika i budowa maszyn, elektryka, elektroenergetyka; automatyka);
  • dążenie do terminowej realizacji celów;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • dobra organizacja pracy własnej;
  • obsługa pakietu Ms Office, MS Project, AutoCAD;
  • komunikatywna znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego);
  • gotowość do podróży służbowych;
  • prawo jazdy kat B.
  bottom

  W SBB ENERGY:

  • gwarantujemy stabilne zatrudnienie w polskiej spółce z tradycjami technicznymi, którą tworzą ambitni i pełni inicjatywy pracownicy
  • oferujemy benefity pozapłacowe, takie jak: pakiety medyczne, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie nauki języków obcych, spotkania integracyjne
  • dbamy o przyjazne i bezpieczne środowisko pracy
  • oferujemy dostęp do najnowszych technologii związanych z ochroną środowiska oraz możliwość współpracy ze światowymi liderami w przemyśle energetycznym
  • realizujemy ciekawe projekty w międzynarodowym środowisku
  • wspieramy Twój rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji

  Zobacz jak wygląda u nas proces rekrutacji: http://sbbenergy.pl/pl/praca

  aplikuj

  Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

  ZGODA NA REKRUTACJĘ

   

  Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę dla SBB ENERGY SA z siedzibą w Opolu, dalej „Pracodawca” na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych aktów prawnych, w celu:

  TAK*

  NIE*

  przeprowadzenia procesu rekrutacji

  TAK*

  NIE*

  na potrzeby przyszłych rekrutacji

   

  *zaznacz właściwe

  Zostałem/am poinformowany/a, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych aktów prawnych jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

   

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W REKRUTACJI
   
  Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE
  (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że
  administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SBB ENERGY SA z siedzibą w Opolu, kontakt:
  [email protected] (zwany dalej „Pracodawca”).
  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby
  przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz
  Pracodawcy w zakresie usług IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
   
  1. do 30 dni, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u
  Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych
  rekrutacji;
  2. do 12 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na
  przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.
  Informujemy, że:
  1. jest Pan/Pani upoważniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym
  momencie w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie
  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem
  zgody;
  2. przysługuje Pani/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art.
  16 RODO, usunięcia danych (art. 17 RODO), oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych
  (art. 18 RODO);
  3. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla
  ochrony danych osobowych;
  4. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi
  udział w rekrutacji;
  5. w sprawie ochrony danych osobowych, proszę kontaktować się z [email protected]
  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W REKRUTACJI
   
  Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE
  (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że
  administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SBB ENERGY SA z siedzibą w Opolu, kontakt:
  [email protected] (zwany dalej „Pracodawca”).
  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby
  przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz
  Pracodawcy w zakresie usług IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
   
  1. do 30 dni, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u
  Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych
  rekrutacji;
  2. do 12 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na
  przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.
  Informujemy, że:
  1. jest Pan/Pani upoważniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym
  momencie w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie
  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem
  zgody;
  2. przysługuje Pani/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art.
  16 RODO, usunięcia danych (art. 17 RODO), oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych
  (art. 18 RODO);
  3. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla
  ochrony danych osobowych;
  4. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi
  udział w rekrutacji;
  5. w sprawie ochrony danych osobowych, proszę kontaktować się z [email protected]
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.