Oferta pracy

Inżynier Rozruchu

SBB ENERGY SAO firmie

 • pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

SBB ENERGY SA prowadzi działalność w sektorze energetyki i przemysłu, a od kilku lat jest liderem we wprowadzaniu nowych technologii w polskiej energetyce. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług oferowanych Spółkę, od rozruchów po innowacyjne usługi technologiczne, prace kontraktowe są realizowane dla polskich firm energetycznych oraz światowych koncernów a pracownicy są obecni w elektrowniach i elektrociepłowniach na całym świecie. Spółka współpracuje także ze środowiskiem naukowym, w szczególności z przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej, Śląskiej oraz AGH.

INŻYNIER ROZRUCHU
(specjalizacja: mechanika, automatyka, elektroenergetyka)

Numer ref.: Miejsce pracy: obiekty energetyczne/przemysłowe na terenie całej Polski

Jeżeli chcesz być odpowiedzialna/y za….

 • kontrolę kompletności i prawidłowości montażu instalacji i urządzeń z rysunkiem technicznym;
 • opracowywanie procedur prób i testów rozruchowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
 • sporządzanie protokołów z przebiegu prób i testów rozruchowych;
 • uruchamianie oraz testowanie maszyn, urządzeń i instalacji na obiektach energetycznych/przemysłowych u Klienta;
 • sprawdzanie i testowanie systemów sterowania oraz zabezpieczeń urządzeń technologicznych;
 • nadzór nad prawidłową pracą urządzeń oraz instalacji;
 • rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych w czasie prowadzenia rozruchu;
 • opracowywanie sprawozdań z przebiegu prób technicznych.

…..i spełniasz poniższe wymagania…

 • posiadasz: wykształcenie wyższe techniczne, komunikatywną znajomość języka angielskiego/niemieckiego, ugruntowaną wiedzę i doświadczenie z zakresu organizacji i nadzoru prac rozruchowych na obiektach energetycznych/przemysłowych
 • znasz MS Word, MS Excel, MS Project
 • jesteś osobą sumienną, skrupulatną, terminowo i z zaangażowaniem realizującą zadania, szukającą efektywnych rozwiązań, posiadającą umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu i wykazującą się skuteczną komunikacją i analitycznym myśleniem
 • posiadasz prawo jazdy kat B

Dołączając do nas możesz zyskać…

 • stabilne zatrudnienie w polskiej spółce z tradycjami technicznymi i ambitnymi, pełnymi inicjatywy pracownikami
 • pakiet medyczny, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie nauki języków obcych, integracja, PPK
 • rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji
 • przyjazne i bezpieczne środowisko pracy
 • dostęp do najnowszych technologii związanych z ochroną środowiska oraz możliwość współpracy ze światowymi liderami w przemyśle energetycznym
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W REKRUTACJI

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SBB ENERGY SA z siedzibą w Opolu, kontakt: [email protected] (zwany dalej „Pracodawca”).
 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie usług IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1. do 3 miesięcy, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
2. do 24 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.
 
Informujemy, że:
1. jest Pan/Pani upoważniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
2. przysługuje Pani/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO, usunięcia danych (art. 17 RODO), oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
3. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych;
4. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
5. w sprawie ochrony danych osobowych, proszę kontaktować się z [email protected].

Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy