Ta oferta pracy jest nieaktualna od 138 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Inżynier Rozwoju Procesu

 • Mszczonów, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 07.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  YKK Poland sp. z o.o., firma z branży tekstylnej z wieloletnim doświadczeniem na rynku, w związku
  z intensywnym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Młodszy Inżynier Rozwoju Procesu
  Miejsce pracy: Mszczonów

  Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  • prowadzenie działań mających na celu polepszenie stanu technicznego maszyn i urządzeń
  • uczestnictwo w pracach modernizacji maszyn i urządzeń celem optymalizacji linii produkcyjnych
  • zamawianie części zamiennych do maszyn, prowadzenie magazynu części zamiennych (sprawdza i kontroluje ich stan)
  • uczestnictwo w procesie szkoleniowym pracowników utrzymania ruchu
  • prowadzenie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń

  Od kandydatów na powyższe stanowisko oczekujemy:

  • wykształcenie wyższe techniczne: Automatyka – Robotyka, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn (lub w trakcie studiów)
  • mile widziane doświadczenie w Dziale Utrzymania Ruchu w firmie produkcyjnej
  • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne E1 iE2
  • język angielski na poziomie dobrym- min. B1
  • dobra znajomość MS Office

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • ciekawą pracę umożliwiającą rozwój zawodowy i zdobycie bogatego doświadczenia
  • pracę od poniedziałku do piątku
  • pracę w zgranym zespole specjalistów
  • pakiet socjalny
  • opiekę medyczną
  • dofinansowanie do karty Multisport
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
  Jeśli zamierzasz wziąć udział w procesie rekrutacji na stanowisko Przedstawiciel Handlowy uprzejmie prosimy o umieszczenie w przesyłanych do Administratora dokumentach CV klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wg następującego wzoru:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Inżynier Rozwoju Procesu.

  Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie następującej zgody:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji w spółce Administratora.
  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
  Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej 
  w skrócie RODO, informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach
   przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419;
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przede zawarciem umowy”), a w zakresie w jakim została udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
   na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko do czasu jego zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w przyszłych rekrutacjach – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach;
  4. Ma Pani/Pan prawo żądania od YKK Poland Sp. z o.o. dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
   bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  6. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia
   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych aktów prawnych rangi ustawowej oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, natomiast podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne;
  8. Administrator Pani/Pana danych osobowych tj. YKK Poland Sp. z o.o. planuje dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu ewentualnego Pani/Pana zatrudnienia, o ile zostanie Pani/Pan zatrudniony na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.