Oferta pracy

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

Inżynier serwisu instalacji niskoprądowych

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE O firmie

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

Stanisława Skarżyńskiego 14

Kraków

Grupa Przedsiębiorstw Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz IQnet Sp. z o.o. jest grupą spółek która zajmuje się kompleksowo zaawansowanymi rozwiązanymi wspierającymi nowoczesny biznes. Od wielu lat tworzy dedykowane rozwiązania w zakresie systemów IT oraz budowy i integracji systemów niskoprądowych.

Do swojego Zespołu poszukuje osoby na stanowisko:

Inżynier serwisu instalacji niskoprądowych
Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za diagnozę i usuwanie usterek, konserwacje instalacji niskoprądowych oraz wdrożenia nowych projektów instalacji niskoprądowych realizowanych przez Grupę Przedsiębiorstw Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz IQnet Sp. z o.o., a w szczególności:

 • diagnozowanie i usuwanie usterek w systemach niskoprądowych (SSP, DSO, CCTV, KD, SSWiN, BMS),
 • bieżącą konserwację i przeglądy urządzeń i systemów niskoprądowych,
 • rozruchy i programowanie systemów niskoprądowych,
 • utrzymywanie kontaktów z podwykonawcami oraz rozliczanie i nadzorowanie wykonywanych prac,
 • aktywną współpracę z pracownikami spółek z Grupy Kapitałowej Unima 2000 S.A. w zakresie serwisu i realizacji kontraktów.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średniego technicznego (preferowane kierunki: elektryczny, elektroniczny, automatyka, telekomunikacja),
 • doświadczenie w konserwacji i przeglądach urządzeń systemów niskoprądowych,
 • umiejętność praktycznego „czytania” dokumentacji technicznej i schematów elektrycznych,
 • dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • kreatywność, otwartość, elastyczność w działaniu,
 • samodzielność w działaniu i umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • umiejętność koordynowania prac serwisowych,
 • umiejętności rzetelnego i systematycznego raportowania i dokumentowania przebiegu prac,
 • znajomość oprogramowania CAD.

Oferujemy:


 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość
  rozwoju
  zawodowego
 • Szeroki zakres szkoleń
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Pakiet medyczny
 • Karty
  Multisport
 • Udział w imprezach integracyjnych

Dokumenty aplikacyjne prosimy klikając:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 I. Administratorzy danych osobowych

My,Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie (30-866) przy ul. Skarżyńskiego 14 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. Dokonujemy współadministrowania Twoich danych osobowych wraz ze Spółką IQnet Sp. o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384), ul. Ks. Bpa H. Bednorza 2a-6, zwaną dalej Współadministratorem.

II. Wspólne uzgodnienia między Administratorami

W ramach umowy o współadministrowanie, razem ze Współadministratorem uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

1. My, jako Administrator, jesteśmy odpowiedzialni za:

a. wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego,
b. umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw.

Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa również wobec IQnet Sp. o.o. W takim przypadku przekażemy Twoje żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje Twoje żądanie,

III. Punkt kontaktowy

Razem ze Współadministratorem postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod emailem: [email protected] lub [email protected] ; pod numerem telefonu [12 2980518]; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I powyżej.

IV. Cele i podstawy przetwarzania

Wraz z Współadministratorem Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

1. Realizacja bieżącego procesu rekrutacyjnego w zakresie katalogu danych zawartych w art. 22(1) kodeksu pracy na podstawie przepisów prawa ( art. 6 pkt 1 lit. c RODO)

2. Realizacja bieżącego procesu rekrutacyjnego w zakresie danych wykraczających poza katalog danych
zawartych w art. 22(1) kodeksu pracy na podstawie zgody osoby ( art. 6 pkt 1 lit. a RODO), a w przypadku podania danych obejmujących szczególne kategorie danych (art. 9 pkt 2 lit a RODO). W tym zakresie w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

V. Okres przechowywania danych

Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być ujawnione podmiotu realizującego  wsparcie techniczne i organizacyjne dla Współadministratorów, w tym portalu Pracuj.pl (jeżeli  za ich pośrednictwem złożysz aplikację).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych (w przypadku gdy uznasz przetwarzanie danych za niezgodne z obowiązującym prawem).

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne

X. Przekazywanie danych poza EOG

Administrator nie przewiduje przekazywanie danych poza obszar EOG

Grupa Przedsiębiorstw Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz IQnet Sp. z o.o. jest grupą spółek która zajmuje się kompleksowo zaawansowanymi rozwiązanymi wspierającymi nowoczesny biznes. Od wielu lat tworzy dedykowane rozwiązania w zakresie systemów IT oraz budowy i integracji systemów niskoprądowych.

Do swojego Zespołu poszukuje osoby na stanowisko:

Inżynier serwisu instalacji niskoprądowych
Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za diagnozę i usuwanie usterek, konserwacje instalacji niskoprądowych oraz wdrożenia nowych projektów instalacji niskoprądowych realizowanych przez Grupę Przedsiębiorstw Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz IQnet Sp. z o.o., a w szczególności:

 • diagnozowanie i usuwanie usterek w systemach niskoprądowych (SSP, DSO, CCTV, KD, SSWiN, BMS),
 • bieżącą konserwację i przeglądy urządzeń i systemów niskoprądowych,
 • rozruchy i programowanie systemów niskoprądowych,
 • utrzymywanie kontaktów z podwykonawcami oraz rozliczanie i nadzorowanie wykonywanych prac,
 • aktywną współpracę z pracownikami spółek z Grupy Kapitałowej Unima 2000 S.A. w zakresie serwisu i realizacji kontraktów.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średniego technicznego (preferowane kierunki: elektryczny, elektroniczny, automatyka, telekomunikacja),
 • doświadczenie w konserwacji i przeglądach urządzeń systemów niskoprądowych,
 • umiejętność praktycznego „czytania” dokumentacji technicznej i schematów elektrycznych,
 • dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • kreatywność, otwartość, elastyczność w działaniu,
 • samodzielność w działaniu i umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • umiejętność koordynowania prac serwisowych,
 • umiejętności rzetelnego i systematycznego raportowania i dokumentowania przebiegu prac,
 • znajomość oprogramowania CAD.

Dokumenty aplikacyjne prosimy klikając:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 I. Administratorzy danych osobowych

My,Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie (30-866) przy ul. Skarżyńskiego 14 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. Dokonujemy współadministrowania Twoich danych osobowych wraz ze Spółką IQnet Sp. o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384), ul. Ks. Bpa H. Bednorza 2a-6, zwaną dalej Współadministratorem.

II. Wspólne uzgodnienia między Administratorami

W ramach umowy o współadministrowanie, razem ze Współadministratorem uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

1. My, jako Administrator, jesteśmy odpowiedzialni za:

a. wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego,
b. umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw.

Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa również wobec IQnet Sp. o.o. W takim przypadku przekażemy Twoje żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje Twoje żądanie,

III. Punkt kontaktowy

Razem ze Współadministratorem postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod emailem: [email protected] lub [email protected] ; pod numerem telefonu [12 2980518]; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I powyżej.

IV. Cele i podstawy przetwarzania

Wraz z Współadministratorem Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

1. Realizacja bieżącego procesu rekrutacyjnego w zakresie katalogu danych zawartych w art. 22(1) kodeksu pracy na podstawie przepisów prawa ( art. 6 pkt 1 lit. c RODO)

2. Realizacja bieżącego procesu rekrutacyjnego w zakresie danych wykraczających poza katalog danych
zawartych w art. 22(1) kodeksu pracy na podstawie zgody osoby ( art. 6 pkt 1 lit. a RODO), a w przypadku podania danych obejmujących szczególne kategorie danych (art. 9 pkt 2 lit a RODO). W tym zakresie w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

V. Okres przechowywania danych

Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być ujawnione podmiotu realizującego  wsparcie techniczne i organizacyjne dla Współadministratorów, w tym portalu Pracuj.pl (jeżeli  za ich pośrednictwem złożysz aplikację).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych (w przypadku gdy uznasz przetwarzanie danych za niezgodne z obowiązującym prawem).

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne

X. Przekazywanie danych poza EOG

Administrator nie przewiduje przekazywanie danych poza obszar EOG

Ogłoszenie archiwalne