Inżynier Serwisu Międzynarodowego

Berger&Kraft Medical Sp. z o.o.O firmie

Berger&Kraft Medical Sp. z o.o.

Modularna 11

Warszawa

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW BERGER&KRAFT
 
BERGER&KRAFT SPECJALIZUJE SIĘ W PRODUKCJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W MEDYCYNIE I MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ.
 
W związku z rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:
Inżynier Serwisu Międzynarodowego

JAKO CZŁONEK NASZEGO ZESPOŁU BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA:

 • Prowadzenie zgłoszeń serwisowych w systemie informatycznym
 • Wsparcie telefoniczne i mailowe dla inżynierów regionalnych oraz klientów
 • Udział w szkoleniach inżynierów regionalnych
 • Prace serwisowe urządzeń w biurze serwisu
 • Kontrolę jakości urządzeń po produkcji
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej
 • Współpracę z działem produkcji oraz R&D
 • Usprawnianie procesu Customer Service w oparciu o najnowsze technologie

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

 • Znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację
 • Znajomości języka hiszpańskiego/francuskiego/włoskiego będzie dodatkowym atutem
 • Wykształcenia technicznego: Inżyniera Biomedyczna, Mechatronika, Automatyka, Elektonika
 • Wysokiej kultury osobistej
 • Utrzymanie przyjętego standardu świadczonych usług
 • Nieskrępowanej komunikacji
 • Zaangażowania w działania
 • Sumienności w wykonywaniu zleconych zadań
 • Gotowości do sporadycznych wyjazdów zagranicznych

WYBRANYM KANDYDATOM OFERUJEMY:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od posiadanych umiejętności
 • Wdrożenie w oparciu o szkolenia, pracę z doświadczonymi specjalistami
 • Niesamowitą atmosferę pracy w energicznym, młodym zespole
 • Udział w tworzeniu nowego działu w firmie, możliwość rozwoju zawodowego
 • Wszystkie niezbędne narzędzia pracy
 • Dostęp do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • Dofinansowanie do ubezpieczenie medycznego Enel-Med oraz karty Multisport
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o umieszczenie informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (ITP. SA) z siedzibą w Warszawie,.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: [email protected]
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy,
Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny
sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy