Oferta pracy

Inżynier sieci (data center)

mBank S.A.O firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ważna jeszcze 16 dni
  do: 21 sie 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)
Od nas dostaniesz:
  
Swobodny
dress code
 Dostęp do
bazy szkoleń
 Elastyczne godziny pracy
  
Pracę
w metodologi zwinnej - Agile
 Wysokiej
jakości sprzęt
do pracy
 Pracę w jednym z największych software hous'ów w kraju
Inżynier sieci (data center)
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: UGR/083/0621

Cześć! Jesteśmy 9-osobowym zespołem, który zajmuje się szeroko pojętą infrastrukturą sieciową DC. Do naszych głównych zadań należy projektowanie, rozwój i utrzymanie rozwiązań w oparciu o urządzenia L2/L3, systemów bezpieczeństwa, infrastruktury VPN, rozwiązań Application Delivery Controller. Zapewniamy stabilność i wydajność infrastruktury sieciowej dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Uczestniczymy w wielu projektach, rekomendujemy i opiniujemy proponowane rozwiązania w obszarze sieciowym. Stale współpracujemy z zespołami platformowymi (cloud, wirtualizacja, konteneryzacja) oraz security. Jesteśmy zgranym zespołem, pracujemy wspólnie i wspieramy się nawzajem.

Właśnie rozbudowujemy nasz zespół o dwie dodatkowe osoby, tak więc chętnie spotkamy się z Tobą i porozmawiamy o szczegółach :-)

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • administrowanie infrastrukturą sieciową w data center
 • automatyzacja i orkiestracja zadań związanych z obszarem sieciowym
 • przygotowanie projektów technicznych rozwiązań sieciowych
 • wdrażanie rozwiązań z zakresu Cloud, SDN
 • opracowanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa na urządzeniach NGFW
 • planowanie pojemności infrastruktury oraz nadzorowanie cyklem jej życia
 • przygotowanie i utrzymywanie dokumentacji oraz procedur

Masz to COŚ?

 • szeroka wiedza na temat dostępnych na rynku rozwiązań infrastrukturalnych w obszarze IT, w szczególności w zakresie technologii sieciowych i rozwiązań bezpieczeństwa
 • praktyczna znajomość protokołów routingu dynamicznego, rozwiązań SDN, rozwiązań chmurowych, usług VPN, technologii NGFW, rozwiązań ADC
 • doświadczenie w projektowaniu i implementacji systemów w oparciu o rozwiązania klasy Enterprise
 • znajomość zagadnień High Availability / Disaster Recovery
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne, wyciąganie wniosków, myślenie koncepcyjne oraz prezentowanie swoich analiz
 • proaktywność w proponowaniu rozwiązań, zaangażowanie i nastawienie na realizację celów
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wykształcenie wyższe informatyczne (preferowane)
Chcesz zdobywać wiedzę?
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Przekonaj się sam!

mBank ostrzega: Praca z nami to kontakt
z najnowszymi techologiami!
Inżynier sieci (data center)Numer ref.: UGR/083/0621

Cześć! Jesteśmy 9-osobowym zespołem, który zajmuje się szeroko pojętą infrastrukturą sieciową DC. Do naszych głównych zadań należy projektowanie, rozwój i utrzymanie rozwiązań w oparciu o urządzenia L2/L3, systemów bezpieczeństwa, infrastruktury VPN, rozwiązań Application Delivery Controller. Zapewniamy stabilność i wydajność infrastruktury sieciowej dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Uczestniczymy w wielu projektach, rekomendujemy i opiniujemy proponowane rozwiązania w obszarze sieciowym. Stale współpracujemy z zespołami platformowymi (cloud, wirtualizacja, konteneryzacja) oraz security. Jesteśmy zgranym zespołem, pracujemy wspólnie i wspieramy się nawzajem.

Właśnie rozbudowujemy nasz zespół o dwie dodatkowe osoby, tak więc chętnie spotkamy się z Tobą i porozmawiamy o szczegółach :-)

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • administrowanie infrastrukturą sieciową w data center
 • automatyzacja i orkiestracja zadań związanych z obszarem sieciowym
 • przygotowanie projektów technicznych rozwiązań sieciowych
 • wdrażanie rozwiązań z zakresu Cloud, SDN
 • opracowanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa na urządzeniach NGFW
 • planowanie pojemności infrastruktury oraz nadzorowanie cyklem jej życia
 • przygotowanie i utrzymywanie dokumentacji oraz procedur

Masz to COŚ?

 • szeroka wiedza na temat dostępnych na rynku rozwiązań infrastrukturalnych w obszarze IT, w szczególności w zakresie technologii sieciowych i rozwiązań bezpieczeństwa
 • praktyczna znajomość protokołów routingu dynamicznego, rozwiązań SDN, rozwiązań chmurowych, usług VPN, technologii NGFW, rozwiązań ADC
 • doświadczenie w projektowaniu i implementacji systemów w oparciu o rozwiązania klasy Enterprise
 • znajomość zagadnień High Availability / Disaster Recovery
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne, wyciąganie wniosków, myślenie koncepcyjne oraz prezentowanie swoich analiz
 • proaktywność w proponowaniu rozwiązań, zaangażowanie i nastawienie na realizację celów
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wykształcenie wyższe informatyczne (preferowane)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne